Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (380,1 KB)
JPG (314,3 KB)
TXT (1,6 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


266 Bevilling paa Opjíeingelse af Sjujse.
imod hvis Privilegier dennem naadigst er forundt; hvis
Skib og Gods de og med forbemeldte Orlogsskib sig der
bemegtiger, og til Pris tager, skal de hid bringe og siden
efter Iouglig Medfart tilbörlig Dom derpaa hende. For-
bjudendis &c. Hafniæ dén 10. April 1662.
13. April. Bevilling Og Pas for Hans Pedersen BJadt
af Kjöbenhavn, at handle paa Island. Khavn
13. April 1662. — NorskeReg.il, 172 b; M. Ket. III,
95 med urigtigt Datum 23. April. — Bevillingen lyder paa
«Hvalssfjord oeh Huittuw' Haffne».
29. April. Bevilling Og Pas for Söffren Pedersen og
Medinteressenter til Handel paa Island. Khavn
29. April J662. — NorskeReg.il, 190 b; M. Ket. III,
147. _ Bevillingen lyder paa Hafnefjords Havn og er i den
sædvanlige Form. — Under s. D. ere ligeiydende Bevillinger
udfærdigede for Christen Jensen Beck paa Bosands Havn, og
Strange Trenner paa Skagestrands Havn.
30. Aprii. Reskript til Jonas Trellund, at give Forslag
om Islands Deling i Handelsdistrikter. Khavn
30. April 1662. — SjelÍ'. Tegn. XXXVI, 325.
Frederik den Tredie &e. V. N. T. Voris naa-
digste Villie og Befalning er, at du med forderligste
din underdanigste skriftlige Betenkende os tilstiller, i
hvor mange Dele du agter vort Land Island til voris
Gafn og Beste bekvemmeligen at kunde delis, til visse
Personer derpaa at handlc, saa at lige mange Slagter og
Fiskehafner til dennem, som derpaa at handle bevilges,
kunde forundes, disligeste hvor mange Fiske og Slagter-
hafne enhver Part billigen skal kunde tilleggis. Dermed
&c. Hafn. 30. April 1662.
l) d. e. Hvítá.