Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (395,0 KB)
JPG (343,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Aabent Brev ang. Handelen. .267
Aabent Brev ang. Jonas Treilunds Handel
paa Island. Khavn 3. Mai 1662. — Norske Reg.
11, 195.
ViFrederikdenTredie&c. G.A.V. Ateflersomoselskel.
Jonas Trellund afAmsterdam for os underdanigst haver til-
kjendegivet, at han i nerverende Aar paa eget Evehtyr agter,
efter de hannem af os naadigst meddelte Privilegier, at segle
under vort Landlsland: da bjude ogbefalevihermed alle og
enhver voris Underdommere, saa og vorc Udliggere eller de,
.som paa de islandske didseglende Skibe, eller paa Island
haver at commendere, at de bem'" Jonas Trellund udi
nerverende Aar i ingen maader nogen Hinder eller Forfang
gjórer, vere sig paa hans Skibe eller Folk, som sig finder
paa eller omtrent vort Land Island, paa saadanne Steder
og saavidtvorishannem naadigst meddelte Privilegier tillader
han sine Skibe, Varer og Folk maa sende, mens tvert imod
hannem efter beraeldte Privilegiers Indhold udi alle maader
lil Rette forhjelper. Givit &. Hafniæ 3. Mai 1662.
Reskript til Henrik Bjelke, ang. Falkes Ud- \i. Mai.
försel. Khavn 17. Mai 1662. — Original i stift-
amts-Archivet i Island A. 105, paategnet at være læst i Laug-
retten 18. Juli 1703; Norske Tegn. XI, 74 b; M. Ket. III, 96;
Rubr. hos Togtm. I, 73.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom vi
kommer i Erfaring, hvorledis i disse Aaringer Faíke fra
vort Land Island af fremmede Nationer skal vere ud-
fört, som de dennem af Falkefengerne sammesteds (uden
Tvifl) maa have tilforhandlet. Da paa det saadan Misbrug
herefter aldelis maa vorde afskafíit, er voris naadigste
Villie og Befaling, at I paa bem'° vort Land Island udi
hver Syssel paa vore vegne Forbud gjöre lader, saa ingen
Falke herefter til Fremmede uden voris sær naadigste
Bevilling forhandlis eller udsledis, saa og efter dennem
flittig inqvirere lader, som i disse Aaringer til Fremmede
Falke haver afhendet dennem, efter det Forbud voris