Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (402,6 KB)
JPG (331,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


268 Reskiupt om Falkes Udföbsel,
Sal. Herr Fader Christianus Quartus (höiloílig Ihukommelse)
Anno 1614 der oni ved sine Befalningsmend haver ladet
gjöre, hvorover vi eder siden haver anbefalet alvorligen at
holde, tiltale lader, og paa deris Formue tilbörligen
straffer. Hvis og voris Laugmend og Sysselmend der paa
Landet belindis ved nogen Underslebe her imod at
handle, da haver I dennem íkke alene fra deris betroede
Bestilling at afsette, men endog der foruden at straffe
som vedbör. Dat. Hafniæ den 17. Mai 1662.
21. Mai. Bevilling for Hans Pedersen Bladt paa Fiskeri
og Handel. Khavn 21. Mai 1662. — Norske neg.
11, 197 b; M. Ket. III, 148. — Bevillingen lyder paa at fiske
under Island, udi Banke at salte, samt at handle paa Hval-
íjord og Vitterums ' Havne; jfr. 13. April d. A.
23. Mai. Reskript til Henrik BjeJke, ang. hans Reise
tíl Island. Khavn 23. Mai 1662. — NorskeTegn.
XI, 77 b; M. Ket. III, 97; Rubr. Ii.os Fogtm. I, 73.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Voris naa-
digste Villie og Befaling er, at 1 saasnart det tilforordnede
Skib ferdig er og Vinden vil föie, ufortóvet begivcr eder
paa Reiseu til Island og Feröe, og naar I did ankommer,
da haver I strax menige Landsens Indbyggeris Deputerede,
som forskrefne ere, voris medgifne obne Bref 'og Patent
at lade lcse og underskrive, og siden til den der udi
bestemte Dag og Sted af alle og enhver, som efter voris
naadigste Befaling comparerer, paa vore Vegne Huldskabs
og Troskabs Eed efter den medgifne Form annammer.
Dersom ogsaa uogen Forhindring skulde forefalde, enten
ved Modbör eller i andre Maader, at I ikke til den be-
rammede Tid til Landene skulle kunde ankomnie, saa at
Indbyggerne ikke skulde vere tilstede, men igjen derfra
reiste, saa haver I dennem dog igjen at forskrive, för
end I der fra Landet reiser, saa at voris naadigste Villie
') skal være: Hvítá.