Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (386,2 KB)
JPG (324,4 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskhipt ang. Bjelkes Sendelse. 269
kan vorde efterkoramet. Men siden haver I, som voris
Befalirigsmand ved eders Bestilling der paa Landet ser-
delis vedkömmer, forsvarligen og med al Flid at forrette.
Dersom og nogle Supplicationer og Klagemaal eder fore-
kommer, som er af den Vigtighed, at I eder derpaa ikke
strax kan resolvere, da havor I dennem at antage og voris
naadigste Resolution 'efter eders Tilbagekomst at fornemme.
Dat. Hafniæ den 23. Maji 1662.
Reskript til Biskqp JBrynjolf Sveinsson % 27. Mai.
ang. Antiquiteter og Böger m. m. Khavn 27.
Mai 1662. — Norske Tegn. XI, 83; M. Ket. III, 98;
Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 462; Uddr. hos Fogtm. I, 75.
Frederik den Tredie &c. V S. Gunst og Naade tilf.
Voris naadigste Villie og Befaling er, at I nerverende
Thorraod Torvesen verer beforderlig, enten for Betaling
eller i andre Maader at bekomme hvis Antiquiteler, Rari-
teter og Curiositeter paa Island kau opspörgis, som han
til os igjen skal levere. Saa og, at I hannem i samme
Antiqviteter, som enten kan bekommis, eller han allercde
haver, grundeligen informerer. I lige maader ville vi,
at I os tilskikker tvende ubundue Exemplaria af alle de
Bóger, som paa Islands Maal og udi Island ere trykte
eller her efter trykt vorder. Dat, Hafniæ den 27. Maji 1662.
Reskript til Henrik Bjelke, at beskytte Trel- 31. Mai.
lunds Handel. Khavn 31. Mai 1662. — Norske
Tegn. XI, 84 b; M. Ket. III, 99.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Voris naadigste
Villie og Befaling er, at dersom nogle af det islandske
Compagnies eller andre Skibe under bem'" Island nogen
af os elskelig Jonas Trellund &c. hans Skibe ellcr Vare
kunde hende at antaste, at I hannem da verer behjelpe-
') 'igelydende Reskript af s, D. til Biskop Gísli þorlaksson
paa Holum.