Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (379,8 KB)
JPG (327,3 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


270 Reskript ang. Handelen.
lig at det hannem eller hans Folk igjen vorderrestitueret,
og ellers verer hannem beforderlig, at hannem intet imod
naadigst givne Privilegier og Passer vederfaris. Dat.
Hafniæ den 31. Maji 1662.
16. Juni. Reskript til Præsident Hans Nansen og Borg-
mester Find Nielsen1, at indkomme med Plan
om Islands Beseiling. Khavn 16. Juni 1662. —
Siell. Tegn. XXXVI, 344.
Frederik den Tredie &c. V. N. T. Eftersom vi ny-
ligen ved voris aabne Brev2 det forrige islandske Com-
pagnie haver ophevit,' og nu naadigst for got anseet at
Handelen og Traöquen der paa Landet best og beqvem-
meligst voris fcjere tro Undersaatter til Gavn og Beste kan
drivis og fortsettis, naar Landet i fire lige gode Dele vorder
deelt, og visse Personer ved Lodder tilbetroes, som er hver
fjerdeDeelimodotte HundredeRigsdalers Afgift tilosaarligen
af hver Deel at erlegge, kunde forestaae, og til sig andre
behörige Participanter, saasom de best eragte, enhver i
sin anbetroede Del tage. Da saasom vi hermed eder til
en fjerdc Del at antage ville have nomineret, er voris
naadigste Viílie og Befaluing, at I med oselskeligeHenrik
Miiller, Chrislopher Hansen, Peder Pedersen, HansPeder-
sen Blad og Jonas Trellund, som vi til de tre övrige
fjerde Parter at administrere naadigst forordnit have,
forsamler, og til voris naadigste videre Behag og Itesolution
samtligen opsetler eders underdanigste sliriftlige Betenlœnde,
hvorledis og med hvad Vilkaar 1 formener at vort Land
Islandi saaMaader(Commercierneher ibern*0 voris Residents-
stad Kjöbenhafn til Fremtarv) kunde beseglis, saaledis at
deraf deu tilbörlig Nytte kunde havis, og Indbyggerne
0 Ligelydende Reskripter mut. niut. ere samme Dag ud-
gaaede til: l) Henrik Miiller og Hans Pedersen Bladt;
2) Peder Pedersen og Christopher Hansen og 3) Jonas
Trellund.
») Fr. 7. Marts 1C62.