Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (401,5 KB)
JPG (347,9 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


274 Stændernes Reveiis ved Arvehyldingen.
1662. paa Pergament i bred Folio, heftede i Papir; Texten op-
28 Juli tager de to förste og omtrent '/a af tredieSide; Underskrifterne
optage Resten af tredie og hele 4de Side; de to fölgende Blade
ere blanke. Haanden er dansk, da Henrik Bjelke har fó'rl
Brevet reenskrevet med fra Kjöbenhavn og kun samlet Under-
skrifterne og ladet Datum sætte til i Island, jevnf. Norske
Re«ist. Nr. 11, fol. 212b— 215, hvor dette Revers lindes ind-
fört. Iövrigt er det mut. mut. ordlydende med det i Christi-
ania 1- Aug. 1661 underskrevne Souverainitets-Document (hos
Fogtm. I, 53, men med flere Feil). — Trykt i M. Ket. Saml.
III, 88—90 efter Hannes Finnssons Afskrift af Norske Reg.;
en anden Afskrift deraf findes i det Kgl. Ribl. gamle kongel.
Saml. Nr. 908 B. Fol.; Rubr. hos Fogtm. (uden Datum) 1,76.
Vi underskrefne den Stormegtigste Höibaarne Koning
óg Herre, Her Friderich den Tredie, Danmarkis, Norgis,
Vendis og Goltis Koning, Uertug udi Slesvig, Holsten,
Stormarn og Dytmerschen, Greve udi Oldenborg og Del-
menhorst, voris allernaadigste Herre og Koning, Hans
Tjennere, Indbyggere og Undersaatter paa Island:
Gjöre vitterligt for os, voris Arvinger og Efterkom-
mere, at saasom Höistbemeldte Hans Majestet af samtlige
Danmarlris og Norgis Riges Stender ved cn sær Acte,
foruden deris Arvehyldings-Eed, haver fuldkommeligen
forklarit og stadfest Hans Kongelige Majestets Arve-Reltighed
paa mandlig og Qvinde Linie, samt des absolut Souve-
rainitet: saa have vi, som Höistbemeldte Hans Majestets
troe og lydige Undersaatte, og som de der erkjende, at
Höistbemeldte Hans Majestet ikke mindre for os end andre
sine Undersaatte at beskjerme, sine Arve-Förstendomme
og Lande paa sit hele Kongelig Hus, Familie og Kongelig
Person med störste Tapperhed og forsigtig Omhue haver
vovit og opsat. Os ogsaa for den Velstand og Conserva-
tion, vi nest Gud derved haver erlangit og njuder, ei
mindre Hans Kongelig Majestet forpligtct at vere befun-
den, end nogeu anden des Undersaatter, og derfore under-
danigst eragtet, det ei nok at vere, at vi med störstc
Glæde og Fornöielse fornemme samme Acte Hans Konge-
lige Majestet i saa maader at vere offererit og givit, mens