Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (388,0 KB)
JPG (349,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


276 Stændeenes Revers ved Ahvehtldingen.
1662. effer ingenlunde delis, eller noget deraf dismembreris,
28. Juli. mens de andre Hans Kongelige Majestets Egte Lifs-Arvinger
'og Descendenter aarligen med een visse Summa Penge
til deris rcputerlig Underhold afleggis, og Norgis tillige
med Danmarkis Rigcs Securitet og Forsvar er til Hans
Kongelige Majestet og Hans Kongelige Majestets Egte Lifs-
Arvinger og Efterkommere egte Descendenter, deris naa-
digste Disposition alene hensat og overdragen: saa stille
vi i Hans Kongelige Majestets egen naadigste Villie, ikke
aleniste hvorledis Regjeringen herefter skal anstilles, mens
end ogsaa Successionen saavel paa mandelig som qvindelig
Linie efter dödelig Afgang (hvilket Gud allermegtigste
naadeligen Ienge vilde forbjude) beqvemmeligst kunde
forsjunis, saa ogsaa hvorledis det skal forholdis naar nogen
Minorennitet af Hans Kongelige Majestets Egte Lifs-Arvinger
og Descendenter i Fremtiden udi Regjeringcn sig skulle
tildrage, hvilken Disposition og sidste Villie skal vere os
og voris Arvinger og Posteritet som een Fundamcntal-
Lov og offentlig Forordning, og af os i al Underdanighed
med alle sine Clausuler, formedelst den ved- Eed af os
allerede bekreftet Arvehylding blive efterkommit, saa at
Hans Kongelige Majestet og Hans Kongelige Majestets Egtc
Lifs-Arvinger og Efterkommere Egte Deseendenter ei udi
nogen Maader enten hemmelig eller aabenbarlig udi deris
Arveregjerings Possession af os, voris Arvinger og Posteritet
skal blive turberit, mens langt mere imod alle og enhver,
hvem det og vere kunde, udlendisk og indlendisk, som
mod Hans Kongelige Majestet, Hans Kongelige Majestets
Egte Lifs-Arvinger og Descendenter, saavelsom denne
oftbemeldte Arverettighed skulle handle eller tale, med
Lif og Lefnit, Gods og Blod troligen handtheve og for-
svare, fra hvilken Skyldiglied os, voris Arvinger og Effer-
kommere ingen Venskab ei holler Findskab, Frygt og
Fare, Gafu og Skade, Had, Avind eller nogen menneske-
Hg List og Aarsage udi rtngeste Maader skal afvende.
At dette forskrefne af os alle og enhver saavelsom voris
Arvinger og Efterkommere uden al Svig og Argelist udi