Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (420,2 KB)
JPG (334,0 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


StæNCERNES REVEIIS VED AltVEnYLDINGEN. 277
alle sine Punkter og Arlikler holdis og efterkommis skal, 1662.
des til Vitterlighed og ydermere Forsikkring haver vi "^^TV
j ' ~b. JUll.
dette med egne Hender underskrevit og med voris Sig-
nefer bekreftet. Skeed udi Island, paa Koppevogs Thing-
stad den 28. Julii, Anno 1662.
Privilegier for det islandske Handels-Com- 3i. Juii.
pagnie paa 20. Aar. Khavn 31. Juli 1662.
— Siell. Reg. 25, 324. Den til Henrik Múller og Bladt ud-
stedte Gjenpart publiceret paa Aithinget og indfört i Althings-
bogen 1668, samt derefter trykt hos M. Ket. III, 99—105;
Rubr. hos Fogtm. I, 98.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom vi
naadigst haver for got anseet, Handelen og Trafiqucn
paa Yort Land Islaad best og bekvemmeligst, efter at
forrige der paa handlende Compagnie er ophevet, at
kunde drivis og fortsettis, naar Landet i fire lige gode
Dele bliver skiftet, og visse Hovedparticipanter, som andre
Interessenter enhver til sig, som de selv best eragter,
maa tage, anbelroet, da ville vi dermed naadigst have
forholdet som fölger, og til een af bemeldle Hovedparti-
cipanter af os hermed lil V4 Part nomineret: — 1) os
elskelig Hans Nansen, vores Raad, Assessor i Collegio
Status, President og Borgemester i voris Residentsslad Kjö-
benhafn, og hannem med sine Interesseuler, os elskelig
Borgemester Find Nielsen og andre, bemeldte Hans Nansen
vil til sig tage. — 2) Henrich Miiller, voris Kammerraad,
Rentemester og Assessor i Kammer-Collegio, og hannem med
sine Interessenter, os elskelig Hans Pedersen Bladt og andre,
som bem'" Henrich Miiller vil til sig tage. — 3) Chri-
stopher Hansen og Peder Pedersen, Borgemestere i voris
Residentsstad Kjöbeuhafn. — og 4) Jonas Trellund: —
efterskrevne Privilegier naadigst have forundt og bevilgot,
saasom vi og hermed forunder og bevilger:
1) Skal enhver Hoved-Participant med sine Interes-
senter, som han tii sig vil tage, alene maa handle,
kjöbe og sclge paa voiis Land Island og Vestmannöe,