Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (373,4 KB)
JPG (333,5 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


278 Pjuvicegier for Handels Comfagniet.
1662. enhver paa sin fjerde Part af bemeldte Lands Hafner,
31. Juli. nemlig: a) Fornefnte Hans Nansen paa Vestmannöe, öre-
bakke, Hafnefjord, Uofsos og Vapnefjord, mcd hvis andre
smaa Hafner og Fjorder, der under kan ligge, saa lian
det maa gjöre sig saa nyttig som han kan. — b) For-
nefnte Henrich Múller: Holmen, Stappen, Budenstad,
Patrixfjord, Bildal, öefjord og Husevig, med hvis andre
smaa Hafner og Fjordcr, derunder ere beliggende, saa han
maa gjöre sig det saa nyttig som han kan. — c) For-
nefnte Christopher Hansen og Pedcr Pcdersen paa Boesand,
Kjeblevig, Isefjord, Dyrefjord, Berefjord og Rödefjord, med
hvis andre smaa Hafner og Beyer, der under ere beliggendc,
saa de det maa gjöre sig saa nyttig som de kan. — d)
Fornefnte Jonas Trellund * paa Revet, Kumbervog, Stikkes-
holm, Grundcfjord mcd hvis videre Hafner, Fjorder og
öer som i Bredefjord ligger, Skagestrand, Reykefjord,
Rutcfjord, mcd hvis andre smaa Hafner og Fjorder der-
uuder er beliggendis, saa han sig dennem maa gjöre saa
nyttig som han kan; hvorimod det ingen anden, enlen
indlendisk ellcr udlendisk, hvo det og vere kan, uden
forbenefnte Hans Nansen, Hcnrich Aliiller, Christopher
Hansen og Peder Pedersen, Jonas Trellund, alene paa
ovenbemeldte Dislrict og Hafner skal maa handle, enten
paa Landet eller i Söen, ellcr nogen Fiskerie der under
Landet bruge, nermere end íire Alile, saasom i forrige
Tider haver veret brugcligt, under Straf af Skibs
og Godses Forbrydelse, om de dermed antreífes. —
2) Fornefnte (Privilegerede) skal bemeldte Stedcr med
god uforfalsket Kjöbmandsvare forsörge, saa at Almuen
kan bekommc hvad enhvcr haver fornöden, efter den
Taxt og Anordning som 'vi naadigst haver ladct forfer-
dige og anrette, eller her'efter naadigst forferdigendis
eller anrettendis vorder. Dog skaj den hundredeste
Kjöb hverken ved Selgeren eller Kjobercn cfter denne
Dag maa brugcs; desligeste haver de dennem efter den
') see 26. Marts 1G70.