Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (386,7 KB)
JPG (346,5 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Privilegieh for Handels-Compagniet. 279
gamle og paa vort Land Island sedvanlige Vegt, Alne 1662.
og Maal at rette, og sig venlig og med god Orugen- 31. Juli.
gelse imod Landsens Indbyggere, geistlig og verds- ^
lig, forholde, saa at Ingen med Billighed sig over
dennem kan have at beklage, hvorimod Islenderne skulle
forpligt vere: gode, dyglige Kjöbmandsvare, nemlig en
(reen) ukassen og umalt Fisk, reen'og klar Tran, gode
• Mands Hoser og Vanter, Hosene een Sjellands Alne lang
og deris Vide derefter, og alle andre Vare i deris rette
Dygiighed at levere. — 3) Islenderne skal ei med nogen
Anden, hvem det og vere kan, enten paa Landet, under
Laudet i Söen eller nogen anden Steds maa handle, kjöbe
og selge, uden alene med bemeldte (Privilegeredes) Fuld-
megtig udi fornefnte deres Dislrikt, under alvorlig
Straf efter voris derom tilforn udgangne naadigste For-
ordningcr, hvormed voris Befalingsmend, Fogder og
Sysselmend skulle have tilbörlig Tilsjun, saasom de ville
forsvare om derpaa klaget vorder. — 4. Skal voris Fog-
der og hermed , vere forböden med Indvaanerne der i
Landet at handle eller videre Vare derfra udföre, end
voris egen Indkomst kan bedrage, og os vedkommer,
under samme Vares Forbrydelse, og Straf över dennem, som
voris KongeJige Mandats Overtredere, som vedbör. —
5) Forbemeldte (Privilcgerede) maa ei hellergjöre de andre
Participanter nogen Indpas paa de dennem naadigst bevilgede
Hafner, de og ei heller dcnnem udi deris District nogen Hin-
der maa tilföie med hvad Nafn detognefniskan, enten med
Islenderne der at handle, eller Fiskerie udenfor Landet sam-
k mesteds at bruge, eller paa nogen hverandres Hafner for-
sætligviis, uden höi trengende Nöd at indlóbe, under 1000
Rigsdalers Straf til dennem, som der gjöres og handles
imod. — 6) Saafremt nogen Andeu eud N. N. de andre
privilegerede Hovedparlicipanter, eller deris Fuldmegtiger
sig underslaar nogen Handel paa eller ved Island eller
Vestmannöe at drive, da maa bemeldte Privilegerede
Magt have, saadanne forbudne Handlcre at lade antaste,
saavel de Pcrsoner med deris Varc, som sig paa Landet