Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (413,5 KB)
JPG (345,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


280 PmVILEGIEII FOR HANDELS COMrAGNIET.
1662. opholder (det vere sig hvad Nation det vere kan, Ingen
31. Juli. undtagen), soni Skibe under Landet, og sig dennem om
"^muligt bemegtige og til Bessested opbringe, og skal Fog-
den eller Sysselmanden, under hvis Gebiet, eller udi hvis
Syssel saadanne af os ei privilegerede Handlere lindis,
under deris Falsmaal vere forpligt til: fornefnte Privi-
legerede, eller deres Fuldmegtige, samme Personer eller
Skibe at hjelpe at tage og til fornefnte Bessested hen-
före, og hvis ikke der af Sysselmand, Laugmand, voris
Ombudsmand eller Foged paadömmis kan, da dennem hid
at före og af voris Admiralitetsret paa dennem lade kjende.
Hvis at paa nogen af Stederne vorder til Priis dömt, da ville
vinaadigst, naar al Omkoslning tilforn er fratagen, at os
de -k Parter og Va Part den, som saadant erobrer,
skal tilfalde. — 7) Fornefnle Privilegerede skal tilfor-
pligt vere, udí voris Festning Gliichstad alle fra Island
kommende og paa Elben gaaende Skibe med Fisk, Kjöd
og Fedevare, at losse, og samme Vare sammesteds selge
til Byens og Landets Indvaanere, eller hvo med dennem
der handle vil; alle andre Skibe maa lade losse paa de
andre Steder, som de andre Hoved-Participanter bcst kan
forenis om. — 8) Hvis munterede Skibe som til denne
Seglats i Fremtiden kan bruges, maa have og njude alle
de Friheder paa alle Farvand i Told og andet, som
saadanue Skibc efter deris Störrelso tilforn nydt have, eller
vi herefter naadigst videre bevilgendis vorder. — 9) Der-
som oftbemeldte Privilegerede vil herefter oVerlade nogen
af de dennem bevilgede Hafnor til andre voris Undersaatter,
og Indvaanere her i vor Residentsstad Kjöbenhavn og
Christianshavn at lade beseigle, da maa det staae dennem
frit for, dog shal Hovedmanden, om nogen Forseelse be-
gaaes, os dertil svare og derfor stande til rette. 10)
Vi ville og naadigst handheve og forsvare bemeldte Pri-
vilegerede udi denne deris Handel, saa at dennem hverken
af andre voris Undersaatter eller Fremmede nogen Indpas
derudi skee skulle. — 11) Og som vi os selv havereser-
verit og forbeholden hvis Svoll, Salpeter, Mineralier,