Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (399,5 KB)
JPG (347,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Privilegier for Handels-Compagniet. 281
eller anden Ertz, som der i Landet kan bekomracs og vi 1662.
ved voris Beljente lader tilveiebringe, skalbemeldte Hoved- 31. Juli.
participanter, efter deris egen underdanigste Erbjudelse,
sligt udi deris Skibe, som der nest. ere beliggendis og
hid ville, indskibe og for billig Fragt her hidföre. — 12)
Dersom paa fornefnte vort Land Island og Vestmannöe
nogen kunde vere, som derfra hid til os ville drage,
deris Sager at beklage, da skal fornefnte Hovedpartici-
panter forpligt vere, for en billig Fragt dennem paa deris
Skibe, som hid ville, ud af Landet at hidföre. — 13)
Naar foraefnte Hans Nansen, (Henrik Múllcr,' Christopher
Hansen, Peder Pedersen, Jonas Trellund) eller nogen
af deris Adhærenter nogen paa bemeldte Land kan have
at tiltale, enten for Gjeldssag cller andet, da skal saadant
skec for voris Befalingsraand, om han ellers er tilstede,
eller og for Laugmendene, eller Sysselraendene, efter
Lauds Lov og Bet og ikke'auderledis. — 14) Paa det at
Kjöbraendcne, eller nogen af bemeldte HansNansens (&c.
deres) Betjente paa fornefnte Lande ei med lang og ubillig
Proccs og Bettergang udi deris Sager skulle blive op-
holdet, da skal voris Befalingsmand selv, saavel som voris
Foged, Laugmend og Sysselmend, Almuen der paa Landet
alvorligen tilholde, til Kjöbmendene, hvis de skyldig
blive, udi betimelig Tid at betale, som er for Sönden
inden Petri & Pauli, for Vesten inden Sti Canuti og for
Norden og Östen inden Sti Laurentii Dag, eller i det
allerseniste otte Dage efter fornefnte Terminer, paa det
Kjöbmcndene over deris Tid, sig til stor Skade og For-
sömmelse, ei skal blive beliggendis. Dersom sig tildrog,
at nogen af deris Tjenere paa nogen af fornefnte Lande
Vinleren over blev beliggendis (hvilke dog ikke skal
verc flere end Behof gjöris), da skal de ikke deris Vare
maa forhöie, seíge eller afhende anderledis end Taxten
omformelder, og det under tilbörlig Straf. — 15) Al for-
nefnte Udredning skal skee for voris Besidentsstad Kjöben-
hafn og Christianshafn, og ingen andensteds, dog hvis
Gods og Vare, som paa fornefnte Lande og Steder hen-