Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (403,1 KB)
JPG (352,7 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


282 Pbivilegier for Handels-Compagniet.
1662. skibes, skal enten her udi Byen, eller ogsaa her udi
31. Juli. Rjget indkjöbes, det meste muligt er, og hvis ikke her
er at bekomme, det maa kjóbes paa de Steder det best
og bekvemmeligstbekommcskan. — 16) Alt hvis Gods og
Vare, som til denne Islands Handels Forlsettelse bruges, der-
hen eller tilbage skibes, saa og hvis Vare andensteds fra
hidföres, som til samme Ilandel paa bemeldte Landbe-
höves, det skal vere, imod Afgiften af Landet, aldeles fri
for al Told og Accise (Byeus Hafns Accise undtagen), og
hvis af de islaudske Vare, som her opskibes og igjen tíl frem-
mede Steder vorder udskibet, deraf skal gives een pro Cento
og ei med videre Told besverges. — 17) Fornefntc Hans
Nansen &c. skal for slig Benaadning af fornefnte Haf-
ners Beseigling og Behandling aarlig til os give 800 Rdl.,
og dennem til hver Nytaars dag imod tilbörlig Qvittering til
den erlegge, som vi dennem naadigst have assignerit, eller
heref(er assignerendis vorder; herforuden skal de aarligen
til hver Nytaarsdag crlegge til Præsidenten Hans Nan'sen
og dennem, som Vestmannöe lader beseigle, til Hjelp til dens
Afgifts Betaling, 200 Rdlr., hvorimod de for al tilforne
sedvanlig Hafne- og Skibstold skulle vere fri og for-
skaanet. — 18) Fornefnte Hans Nansen, under hvis
fjerde Part Vestmannöe kommer, skal, tillige med de 800
Rdlr af fornefnte fjerde Part udgives, derforuden til
forskrevne hver Nytaarsdag af bemeldte Vestmannöe den
scdvanlig aarlig Afgift, nemlig 800 Rdlr, til os erlegge
og betale, hvilke bemeldte 800 Rdlrs Afgift de andre
Parters Udredere skal vere pligtig pro qvola, nemlig
hver Part 200 Rdlr til hannem igjen aarligen at erstatte
og til Hjelp komrae; derforuden skal han aarligen til os
erlegge og belale den visse Indkomst af samme Öe efter
Jordebogen, for hver Lest' Fisk 35 enkende Rigsdaler, saa
og for hver Tiende, Told, Sagefald og al anden uvisse
Indkomst, efterrigtig Regnskab (som aarligen i voris Rente-
kammer skal indlegges og forklares), iligemaade for hver
Lest af samme Oppebörsel 35 enkende Rigsdaler, hvilken
fornefnte Indkomst ogsaa skal erlcgges hver Nytaarsdag