Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (402,7 KB)
JPG (337,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


PlUVILEGlEK FOK HANDELS-COMrAGMET. 283
til den, vi sarame naadigst assigneret haver, eller hereftcr
assignerendis vorder. Desligeste have vi under samme Ind-
Iíomsters Afgift naadigst forundt hannem voris Fiskebaade,
som cre paa bemeldte Vestmannöe, fri at bruge til sin
Fiskerie, dog at han dennem selv skal ved Magt holde, bygge
og forbedre, som det sig bör, og dersom nogle af be-
meldte voris Baader skulde eaten forderves eller blive
aílags, da skal han andre ligesaa store og gode isteden
igjen forskaffe, os uden Skade i alle Maader. — 19) For
det sidste have vi naadigst bevilget, forundt og accorde-
ret fornefnte Hans Nansen, (Henrik Miiller, Christopher
Hansen og Peder Pedersen, Jonas Trellund) med forskrefne
Conditioner og Vilkaar den Handel at bruge udi 20 sam-
fulde Aar, fra dctte vort Brefs Dato at beregne, saa og
deres Hustruer og Arvinger (saafremt de för bemeldte
Tids Forlöb ved Döden afgaaer), og ingen anden uden
deris Bevilling og Samtykke den at tilstede, og ville vi
dennem eller deris Arvinger efter fornefnte Aars Forlöb der- .
til fremdelis for nogen anden admittere. Thi forbjude vi
alle voris' Rigers Indbyggere, saa og Fremmede og Ud-
lendiske, fornefnte Hans Nansen, (Henrik Múller, Christopher
Hansen og Peder Pedersen, Jonas Trellund), som vi naa-
digst saaledis haver privilegerit, herimod paa deris.
Handel og Trafiqve dennem nogen Forfang, Indpas eller
Forhindring at gjöre, under vor Hyldist og Naade.
Givet &c. Hafniæ 31. Julii 1662.
BeviIIíng for Hans Nansen, paa Vareudförsel 25. oktbr.
direkte fra Island til Udlandet. Khavn 25.
Oktok. 1662. - Norske Reg. 11, 280; M. Ket. 111,148.
Vi Frederik den Tredie <fcc. G. A. V. at eftersom os
elskelig Hans Nansen, voris Raad, Assessor i Collegio
slatus, President og Borgemester i vor Residentsstad Kjó-
benhafn, raed sine Interessenter efter voris naadigste
Bevilling sig haver paataget nogle Hafne forledcn Foraar
paa vort Land Island med et Skib at lade besegle, hvor-