Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (404,1 KB)
JPG (330,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


284 Bevillikg paa dhiektc Udföksel.
1662. paa Daniel Quint er Skipper; thi haver vi, effer hans
^T^Qt^fo underdanigste Ansögning og Begjering, naadigst bevilget
og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at for-
skrefne Skib maa denne Gang uden Nogens Forhindring
losse og forhandle des Vare, hvor og til hvem forne Hans
Nansen og Interessenterne sjunis best og gafnligst at vere,
enten udi HoJIand, Hamborg eller andre Steder. For-
bydendis &c. Givet paa vort Slot Kjöbenhafn d. 25.
Oktobr. Anno 1662.
23. Decbr. Reskript til Henrik Bjelke, ang. Tilladelse
til at bortforpagte Islands Indkomster paa tre
Aar. Khavn 23. Decembr. 16*62. — Rentek. Exped.
Prot. 5a, S. 492.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vider at vi
naadigst er tilfreds, at I, som voris betroede Gouverneur
maa cfter eders underdanigste AnsögniDg forpagte vort
Land Island til visse erlig Mend paa 3 Aars Tid, bereg-
net fra Johanni förstkommendis 1663, som skal forpligt
vere at holde Almuen ved Lov, Skjel og Ret, og have
Indseende at Undersaatterne af det nu oprettede Compag-
nie vorder forsynet med fornöden, gode, dygtige Vare,
og ellers Compagniet assistere efter de dennem naadigst for-
undte Privilegier, og ville vi naadigst efter videre eders
underdanigste Ansögning have eder tilladt, til eders
Gjelds Afbetaling, at maa af samme Forpagtere, saasom I
best derom kan accordere, annamme nu slrax forud 3
Aars Indkomst, af de ti Aars Intrader af vort Land Is-
land, eder naadigst af os er forundt. Og er vi naádigst
tilfreds, at I selv, medens denne voris Benaadning conti-
nuerer og eder Gouvernementet saaledis over bemeldte
vort Land Island naadigst er betroet, maa forordne og
sette til Fogder der over Landet hvem eder godt tykkes,
dog under voris egen Eed og Pligt, og at de er erlig og
tro og udi eders Fraverelse vorís Höihed og Regalier til-
börligen iagttager, at os derpaa Intet afgaaer. Hvorefter
I &c. Hafn. den 23. Decembr. Anno 1662.