Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,3 KB)
JPG (343,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskuipt ang. Indkomst ap Island. 285
Ordre til Skatkammeret, ang. Bestemmelsen 1662.
af Henrik Bjelkes Indkomst af Island. Khavn^jJ^^;
23. Decembr. J662. — Itentek. Exped. Prot. 5 a, S. 493.
Frederik dea Tredie &c. V. S. G. T. Vider at vi
af sær og synderlig kongelig Gunst og Naade, saa og for
tro og villig Tjeneste, som os clskelig Herr Henrik Bjelke
&c. os hidindlil underdanigst gjort og bevist haver, saa
og herefter troligen bevise maa og skal, naadigst haver
bevilget og tilladt, at han paa 10 Aars Tid, fra först-
kommende Johanni 1663 at regne, maa njude og be-
holde vort Land Island saaledis, at han deraf aarlig kau
njude af dessen Indkomst 6000 Rd. til sin Lön og Be-
solding for Rigens Admirals Bestilling. Thi er voris
naadigste Villie og Befaling, at I strax lader gjöre et
riglig Overslag paa bemeldte Lands Indkomst, og det
hannem saaledis tilregner,' at han deraf kan udi varende
ti Aars Tid aarlig rigtig njude og bekomme saa som for-
skrevet staaer, 6000 Rd., og er vi naadigst tilfreds, at
haa her cfter som tilforn, mens det forrige Islands Com-'
pagnie ved var, maa endnu med saa mange Baade bruge
fri Fiskerie under Landet og paa samme Orter, og saa-
vidt udi Söea som til forn, saa og fri Seilads og Ud-
skibning paa Bessested og Ahrnested have, ligesaa frit som
han eller audre vore Befalingsmend det tilforn nydt haver,
og skal hannein dcrpaa ÍDgen Forfaag af Nogeo gjöris,
meget mindre præjudiceris enten af itzige Compagnie
eller af Andre, dog at han det saaledis mager, at Com-
pagoict ei givis nogen billig Aarsag sig at besverge, at
dennem derved i deris Handel skulde nogen importerlig Af-
gang tilföies ved denne hannem naadigst forundte Bevilling,
og han derimod vere tilteukt ved sioe Fogder og Syssel-
mend at holde vore Undersaatter der paa Laadet ved
Lov, Skjcl og Ret, saa og have Indseende, at Landet af
samme Compagoie aarligen vorder tilbörligen og forsvar-
ligen forsjuait med gode og dygtige Vare til deris Livs
Ophold og Foroödeohed; hvorpaa I til hannem voris