Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (394,1 KB)
JPG (330,3 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


AABENT BREV 051 COMPAGMETS ACTIVER. 287
Deling, er voris naadigste Villic og Befaling, at samtlig 1663. ,
Participapterne, saavelsom Formyndere for umyndige Börn, ^T^^^
som derudi interesserede ere, retter sig efter paa Compa-
gniensHuus at tilstede möde, naar af Præsidenten, os elskelig
Hans Nansen tilsagt vorder, saa at den ene kan tage sin
Andeel pro qvota lige ved den Anden, udi hvis det vere
kan, og at de som erc mcre skyfdig end dennera pro
qvota lige ved Andre udi Penge tilkommer, det strax
maa legge fra sig, saa at de Andre, som fattes, kan be-
kommc hvis dcnnem i saa Maader tilkommer, paa det
ligc Jefning og Deling kan skee, som det sig bör. Saa-
fremt og Nogen af de Interesserede for lovlig Forfald
efter Advarsel udebliver, da have de, som i saa Maade
udeblivendis vorder, dcris Fuldmegtige at tilstedekomme
Iade, med Fuldmagt samme Deling og Skifte at handle
og tilendegjörc. Mens dersom og Nogen imod Forhaab-
ning, efter at de lovligen tilsagte ere, skulde lindis for-
sömmelig og ei tilstede komme, skal dog hvis som af
samtlige tilstede kommende Participanter ellcr deris Fuld-
megtig handlet og sluttet vorder, staae for fulde og af
alle Interesserende holdes og efterkommcs, samtlige In-
teresserende til Gafn og Beste. Hvorefter alle &c.
Hafn. 26. Januar 1663.
Reskript til Michel Langemack, ang. Accise- 23. Febf.
og Consumtionsfrihed for det islandske Com-
pagnie. Khavn 23. Februar 1663. — Siel). Tegn.
XXXVI, 4G5; Rubr. hos Fogtm. I, 115.
Frederik den Tredie &c. V. N. T. Eftersom vi
naadigst haver bevilget og forundt de octroyerede Parti-
cipanter i den islandiske Handel alle Vare, som de enten
til eller fra Island lader före, fri for Told og Accise:
da er voris naadigste Villie og Befalning, at du efter
enhvers af bemeldte Participanter Seddel lader fri uden
Accise eller Consumtions Erleggelse vere fölgagtig hvis
Rng, som de i Mæll deriil bcviser at lade 'male, og- til