Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (385,9 KB)
JPG (321,4 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


288 Reskript om Compagniets Privilegier.
1663. bemelte islandiske Handels Fornödcnhed agter at forbruge.
^J^-'Dermed &c. Hafn. 23. Februar 1663.
23. Febr. Reskript til Henrik Bjelke, ang. Overholdel-
sen af Gompagniets Privilegier. Khavn 23.
Februar 1663. - Norske Tegn. XI, 118; M. Ket. III,
106; Rubr. hos Fogtin. I, 115.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vi tilskikker
eder herbos en Copie af de Privilegier, som vi de oc-
troyerede Participanter udi den islandske Handling haver
forundt og meddelt. Thi er voris naadigste Villie og
Refaling, at I baade eder self derefter rctter, saa og al-
vorligen tilholder Fogden der paa Landet, samt alle
Sysselmendene, og dennem I paa vore Vegne haver at
bjude og befale, at de sig i lige Maader der efter retter,
og ikke tilsteder at Nogen enten directe eller indirecte,
under hvad Prælext det og vere kunde, sig tilfordrister
der i mod at gjöre, ei heller at Indvaanerne sig uuder-
staaer med Fremmede eller andre i ringeste Maader at
handle, uden med bemeldte octroyerede Participanter og
deris Fuldmegtige alene. Dermed &c. Hafniæ den 23.
Februarii 1663.
27. Marts. Aabent Brev angaaende Handelen. Khavn 27.
MartS 1663. — Original i Stiftamts-Archivet i Island,
A. 105, paategnet at være Iæst paa Althinget 30. Juni 1663
(indfört i Althingsb. Nr. 6). NorskeReg. 11, 299 b; M. Ket.
III, 106—7; Rubr. hos Fogtra. I, 116.
Vi Frederik den Tredie &e. Vi lader hermed vore
kjere troe Undersaatter, Befalingsmend, Bisper, Provstcr
og Prester, Laugmend, Sysselmend og alle som Bestilling
haver, saa og menige Almuo, som bygge og boe paa vort
Land Island, vide, at vi haver ladet anrelte og privilegere
nogle visse Personer at segle paa vort Land Island, efter
voris dennem naadigst forundte Privilegier. Thi ville vi
alle og enhver bemeldte Islands Indvaanere hermed