Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (387,9 KB)
JPG (315,4 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


290 ReSKIUPT ANG. PtJBLICATIOPí.
1663. Alles Efterretning lader lese og forkynde, og siden der
'over at holde som ved bör. Dat. Hafniæ den 25.
Aprilis 1663.
25. April.
25, Aprii. Aabent Brev ang. Jurisdictionen i Kjöbmæn-
denes Sager. Kjöbenhavn 25. Apiil 1663 *. —
Norske Reg. 11,306 b; M.Ket.III, 108medDatum 28. April.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. Efter som
for os undurdanigst er andraget, hvorledís en Sysselmand
íned sex Mend paa vort Land Island sig haver tiltaget,
een af Compagniets Kjöbmend ved Nafn Hermann Wust
at dömme fra sin Ære for nogle Ord, som udi Drukken-
skab imellem hannem og en Islender ved Navn Titus
Torveseu skal vere falden, uanseet ei tilforn skal have
veret brugeligt at saadanne Underdomsracnd udi Ære-
sager paa Compagniets Kjöbmend eller Betjente haver
dömt, men Sagen for voris Befalingsmand at vere ind-
kommen: Da ville vi af forbemeldle Aarsager fornefnte
Sysselmand og sex Mends afsagde Dora herraed aldelis
have anoleret og lilintetgjort, saa den forne Hermann
Wust paa sin Ære til Hinder eller Skade ei skal vere eller
komme, mcn Sagen om paaskadis for voris Gouverneur
eller hans Foget og Fuldmegtig at indstefnis, som derudi
haver at kjende og dömme hvis Loug og Ret er. For-
bjudendis alle og enhver herimod efter som forskrevet
staar at hindre, eller udi nogen Maade Forfang at gjöre,
imder vor Hyldest og Naade. Givet paa vort Slot Kjö-
benhafn den 25. Aprilis 1663.
27. Aprii. Aabent Brev at Underdommere' ei maa dömme
i Livs og Æres Sager. Khavn 27. April 1663.
— Publiceret paa Althinget og índfört i Altliingsbogen 1663;
Concept i Canc.-Arch's. aabne Breve vedk. Island &c. 1632—
1750; Norske lleg. 11, 307 b; M. Ket. III, 108; Rubr. hos
Fogtm. I, 118.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom
') see Aab. Br. 7. Mai 1664.