Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (377,7 KB)
JPG (314,6 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Aabent Bbev ang. Undebdommebe. 291
vi er kommen i Forfaring, hvorledis nogle Underdommere 1663.
paa voris Land Island sig skal understaa at dömme udi 27" AnriT
Æresager, imod den Brug som i voris andre Lande bliver
holdet og observeret. Thi ville vi liesmed alvorligen
liave advaret og befaJet alle Underdommere paa bemeldte
vort Land Island, at de sig i deris Domme her efter fra
holder at dönime udi Æresager; men naar saadanne
Sager dennem forekommer, som enten Ære eller Lif an-
gaaer, at de dennem da til deris Overdommere henviser,
efter som i voris andre Lande brugeligt er. Forbjuden-
dis alle og enhver herimod efler som forskrevet staar at
hindre, eller udi nogen Maade Forfang at gjöre, under
vor Uyldest og Naade. Givet &c. Kjöbenhafn den 27.
Aprilis 4663.
Bevillillg Og Pas fór Niels Jörgenssen, at 28. April.
före sort Træ fra Island. Kjöbenhavn 28. April
1663. — Norske Reg. 11, 308; M. Ket. III, 110.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom vi
haver afferdiget nerverende Niels Jörgenssen herfra og
til vort Land Island, endecl af det dcr beíindendis sorte
Træ til voris Fornödenhed for billig Verd at afhentc,
befalis Irer med Syssel- og Ombudsmend udi Vestfjordin-
gen, saa vel som alle andre vedkommende paa forskrefue
Island, at I forskrefnc Person ubehindrct lader udbryde
og udförc saa nieget af bem" sorto Stylíker Træ, hvor
det lindis kan, som han kan bekomme og paa voris
Vegne begjerendis er, og ellers i alle muelige Maader
til saadant at erlange Anlcding og Befordring at gjöre.
Desligest befales og Joen Magnussen, at han og for billig
Verd den Skive, som han deraf havcr, ubeliindret lader
fölge, jmed andet mere af deslörsle Stykker derbekommis
Iiand. Ladenclis det ingenlunde &c. Givct &c. Hafniæ
den 28. Aprilis 1663.
19*