Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (380,2 KB)
JPG (331,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Bevilling i>aa Islands Beseiling. 293
haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og til- 1663.
lader, at Hans Rjerlighed Fórsten af Kurland maa paa 30. Decbr.
12 Aars Tid, fra nerverende Dags Dato at beregne, med
trende sine Skibe vort Land Island og alle des underlig-
gende Hafner lade beseigle og derfra förc hvis Vare, som
der paa Landet er at bekomme, undtagen Fisk, Kjöd,
Fede-Vare, Huder, Skind, Feder, Uld, Dldenvare og des-
lige, som voris octroyerede Participanter og Undersaalter
der paa Landet pleier at handle med. Mens dersom nogen
bemeldte Skibis indehavendis Folk sig herimod til for-
drister, enten paa velbem" Hans Kjerligheds eller deris
egne Vegne noglc af samme forbudne Vare sig at til-
forhandle, da skal samme Vare, som i saa Maade betredis,
til os vere forbrut. Dog dersom bem,e Skibe udi de 3
förste Aar éi deris fuldc Ladiug paa de Hafner de be-
seilendis vorder saaledis af de forskrefne uforbödne Vare
bekomme kan, maa de hosbem" privilegerte Participan-
ter eller deris Fuldmegtige sig udi samme tre Aar saa
mange af hvis andre Vare, som der paa Landet falder,
for billig og tilbörlig Pris tilforhandle, som Skibenc til
deris fulde Lading imidlertid behöver. Thi bjude vi
hermed og befale samtlige voris Undersaatter, vere sig de
octroyerede Participanter, deris Fuldmegtige eller andrc
Vedkommendc paa fornefnte Island og des underliggen-
dis Hafner, at de fornefnte Hans Kjerligbeds Officiante
og Beljente, som med forskrefne Skibe Landet besögendis
vorder, ikke aleniste ubehindret i forskrefne Maader deris
Handel lader forlsette paa hvad H-afn, Tid og Sted den-
nem bekvemmeligst falde kan, saavel som hvis Vare
deunem, eftersom forskrevit staar, bevilget er, efter be-
meldle Bevillings Indhóld, fra Landet at lade före,
medens endog i alle muligc Maader deunem til det Beste
beforderlig verer og ellers ubehindret passere og repas-
sere lader. Givet &c. Hafniæ den 30. Decflmbr: 1663.