Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (400,3 KB)
JPG (337,5 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


294 Omeisning ron en Sysselmand.
Aabent Brev ang. Opreisning for en Syssel-
mand og Meddommere. Khavn 7. Mai 1664.
- Norske Reg. 11, 437 b; M. Ket. III, 115.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom
Magnus Magnussen , forrige Sysselmand paa vorl Land
Island med sine 6 Domsmend, formedelst en Dom han
med bem" 6 Domsmend afsagt baver, er tildömt at vere
udi voris Naade, om han med dennem herefter Domme- .
res Sæde burde at besidde eller noget Embede betjene.
Da have vi efter underdanigst Ansögning og Begjering
af Iiongelig Gunst og Naade saadan deris Forseelse denne
gang naadigst tilgivct og efterladt, samt og hermed til-
giver og efterlader, saa at bemeldte over dennem givne
Dom ikke skal verc eller komrae dcnnem til Hinder eller
Skade i nogen Maáde, mcns de deris Bcstillinger hercfter
som tilforn ubchindret at maa njude og betjene. Thi
forbyde vi &c. Hafniæ den 7. Maji 1664.
7. Mai. Aabent Brev, hvorved Gaarden Vindás hen-
lægges til Kaldet Reynivellir. Khavn 7 Mai
1664. — Publiceret'paa Althinget og indförti Althingsbogen
1667; Norske Reg. 11, 437; M. Ket. III, 116; Finn. Joh.
Hist. Éccl. Isl. III, 462, med Daturn 17. Mai.
Vi Frederik den Tredic &c. G. A. V. Eftersom for
os underdanigst berettis, at den Jord Reinevöllum, hvor
Prestens Residents udi Kiellcrnis Thing tilforn har veret,
formedclst uformodentlig Fieldskred skal vere fordervet,
da haver vi eftcr underdanigst Ansögning og Begjering '
naadigst bevilget og forundt, saasom vi og hermcd bcvilger *"
og forunder til for"e Prcstegaard en voris Jord, nemlig
Vindsaus udi Kios, som her efter indtil paa videre naa-
digst Anordning fri uden Afgift maa vere Presten der
sammesteds til Besiddelse forundt. Forbydendis alle og
enhver herimod eftcrsom forskrevet staar at hindre eller udi
nogen Maader Forfang at gjöre, under vor Hyldist og Naade.
Givet paa' vort Slot Kjöbenhafn den 7. Maji Anno 1664.