Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (406,9 KB)
JPG (337,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


296 PlllVIIÆGlUM l'AA SVOVELVÆRK.
1665. 16651. — Publiceret og indfórt i Althingsbogen 1665
9. Febr. ^r 4^ _ Concept i Canc. Arch. aabne Breve vedk. Island &c.
1632—1750; Norske Reg. 11, 515 b; M. Ket. III, 118—121;
Rubr. hos Fogtm. I, 150.
ViFrederikdenTredie&c. G.A.V. ateftersom os clskelig
Gabriel MarselliusSelliesseu, Assessor i voris Obcr-Bergamts-
Collcgio, for os uuderdanigst haver ladct andragc, hvor-
Icdis han Svovelvcrkis Handling og Brug paa vort Land
Island agler at anretle, saa fremt han efler underdanigst
Ansögning og Begjering voris naadigslc Bevilling og Til-
ladelse derpaa erlange maalte, saavcl som og at vi hannem
med fornöden Octroyer lil des Fremgang naadigst forundc
ville: Da havc vi forBe Gabriel Marsellius og hans Med-
inleresscnler, til forbem'0 Svovelverkis Indrettelse og
Fremgang, efterskrefnc Benaadingor og Frihed foruudt
og bevilget, som fölger:
i) Forskrefiic Gabriel Marscllius og hans Medinteres-
scnter maa paa ni Aars Tid, fra nervcrende Dato at
bereguc, alt det Svovel, som de paa bem,c Island findc
og tilveiebringc kan, fri uden Told og Paalœg, der fra
Landet og hvor dennem lyslcr udföre ellerudföre lade. —
2) Hvorimod alle andrc Iud- ellcr Udlendiskc, vere sig
hvo dct vere maa cllcr kan, hermcd skal vere forbudet
nogcn Svovel, lidet ellcr meget, under hvad Prætext det
og skec maa, der fra Landet at udföre, under Confiska-
tion og cxemplar Straf som vedbör. — 3) Bemeldtc
Gabriel Marsellius og Medinteressenter maa uforhindret
paa alle Pladser over ganskc Island saavel paa voris som
paa Andres Eiendoms Grunde og Gods, hvor Svovel findes
kan, der efler lade grave, dog at Eiermendene ved saadan
Grafning paa dcris Græsgang og Enge ingen Skade veder-
faris, mens uaar nogen Gruud íiudes, som til Svovcl-
bruget uden Eiermandeus Skade kan mistis, og med hans
Samtylikc erlangis, da skal hannem dcrfore, efter voris Amt-
mands eller hans Fuldmegtiges Besigtelse og Formidling,
') see 5. Mai 1669.