Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (418,0 KB)
JPG (352,8 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


PlUVILEGIUJI I'AA SVOVELVÆHK. 297
Betaling efter billig Fornöielighed givis. — 4) Naar 16C5.
Middel paafindes kan til Svovelet der i Landet at raffinere, 9- Febr.
da maa og skal Euhver, som sig ved Værket ville lade
bruge, for Skalter og Paalæg aldelis vere fri og forskaa-
net, saa og uden nogen Forbindring samme deris Arbeid
forrelte. — 5) Og eftersom intet eller lidet Brende der
paa Landet til Raffineringens Brug findis, da maa be-
meldte Marsellius og Interessenter for billig Betaling
ubebindret bekommc og njude hvis Törf, som paa voris
og andris Grunde findcs og dertil begjeret vorder; dis-
ligeste dersom og andre Materier findes kan paa de
Pladser hvorefter Svovel tilladis at gravis, som istcdet
for Törf til Raffincring at brugis tjenlig ei', da maa
Værkets Interessenter saadannc Materier fri og udcn nogen
Paaleg eller Besvering ujudc og bruge, saalengc dennem
Svovelverket, eftcrsom forsbrevet staaer, forundt er. —
6) Hvis Huse og Hytter, som bemeldte Gal)riel Marsellius
og hans Intercssenter til forskrefne Verkis Brug behöver,
skal dennem fri tilladt vere at opbygge, naar saadanfmed
den Jorddrot, paa hvis Grund slig Bygning opsettis skal,
hans Minde skeer. Disligeste maa og Jnlcressentcrne
sig tilforhandle hvis Jordegods, som til Verket nytlig
og belcilig er beliggendis, naar Eiermendene dennem det
frivilligen selge ville, og de Kjöbende deraf den Rettig-
hed udreder og gjörer, som andre Indbyggere der i
Landet af deris Gods gjör og giver. — 1) Skal voris Amt-
mand ovcr fornefnte vort Land Island, som nu er eller
herefter kommendis vorder, saa og hans Fuldmegtig der
paa Landet í haus Fraverelse, hermed alvorligen aubefalet
vere, fornefnte Gabriel Marsellius og hans Medinleressenter
at beforderlig'vere udi alt, hvisdc derisHjelp og Assistents
til Verkets Fremgang behöver, saavidt Billighcd og denne
voris Octroy gemes er. — 8) Heriraod skal bemeldlc Gabriel
Marsellius paa sin egen og Medparlicipanlers Vegne efter egen
Erbjudelse give os en Recognition af 200 Rdlr aarligen, som
paa tilbörlige Steder rigtigen og udi rette Tide erleggis skal
og fra delte Privilegii Dato íingaae. — 9) Og eftersom