Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (400,6 KB)
JPG (335,5 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


298 Phivileciom i'áa Svovelvæiik.
1665. fornefnte Gabriel Marsellius paa sin egen og Interesseuters
*~T""rr^~' Vegnc sig reverseret' haver, at bemeldle Svovelverkis
9. Febr. ° ° '
Anrettelsc, Handel og Brug iFikc skal blive cller komme
det octroyerede islandske Compagnies Participantcr paa
deris Frilied til ludpas, Hinder eller Skade i nogen Maader,
saa skal bcmeklte Marsellius og Medinteresscnter derimod
tilladt vere, saavidt ædendis Vare der paa Landet at
kjóbe, som sammesteds flndes kau, og til Verkets for-
nöden Arbeidsfolk Behof gjöris. Mens bvis andre Vare,
som ei paa Landet er at faae, skal de af det privilcge-
rede islandske Compagnic og ingen andre sig tilforhandle.
Thi forbjude vi «S:c. Givet paa vort Slot Kjöbenhafn
den 9. Februarii Anno 1665.
14. Novbr. Den souveraine Kongelov. Khavn 14. No-
vembr.' 1665. — Orig. i Geheime-Archivet; bekjendt-
gjort ved Trykken ifó'lge Kong Frederik den Fjerdes Patent
4. Sept. 17092, ög tilligemed Patentet stukken i Kobber s. A.
med Vignetter omkring paa hver Side, 19 Blade i Imperial-
Folio; siden trykt i Khavn, udg^ med Patentet paa kongelig
Befaling ved Frederik Rostgaard 1722. 8. og 175G lille Folio;
Holbergs Dannemarks og Norges Beskrivelse, Khavn 1729. 4.
5. 70—82; SchousForr. I, 38—02, samt med Indledning (uden
Patentet) Khavn 1849. 8. — Oversat og trykt i flere Sprog (La-
tin og Tydsk, 4'°, s. I. et a.; Dansk, Tydsk og Latin i N. P.
Sibberns Biblioth. Historica Dano-iXorvegica. Hamb. & Lips.
1716. 8. S. 365-444; Latin sst. S. 345-364; Tydsk med
Indledning og Slutningsbemærkning af Theodor. Olshausen.
Eutin und Kiel 1838. 8.; Engelsk, London 1731- 8.). —
Hverken Kongeloven eller Patentet af 1709 er puhliceret i Is-
land, eller saavidt vides oversat paa Islandsk.
Lex Kegia, det er: den souveraine Kongelov, sat og
given af den stormegtigste höibaarne Fyrsle og Herrc, Hcrr
Fredemk den Thedie, af Guds Naade Konge til Danmark og
') Marsellius's Revers, hvori han tillige forpligter sig til ikke
at bruge andre end danske Skibe og under dansk Flag,
staaer i Norske Reg. 11, 517 b og hos M. Ket. III, 121.
s) anfó'rt nedenfor under dette Datum.