Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,2 KB)
JPG (348,7 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Den souveraine Kongelov. 299
Norge, de Yenders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, 1665.
Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmen- 14JNov]n\
horst, ogafHansMaj'underskreven den 14.Novembr. 1665.
Vi Frederik den Tredie af Guds Naade Danne-
markis, Norgis, Vendis og Goltis Konniug, Hertug udi
Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi
Oldenborg og Delmenhorst, Gjöre alle vitterligt, at efter-
som Vi ikke alene af andres Exempel, men endog af egen
Forfarenhed haver fornummet og udi Gjerningen befundet,
hvor underligen den store og almegtige Gud over alle
Konger og Herskaber, saavelsom deris underhavende Riger
og Lande efter sin urandsagelige Visdoms Raad hersker
og alting der udi styrer og beskikker; fornemmeligen i
det hans guddommelige Almagt den over Os, Voris kongelige
Huus og disse Vore Kougeriger og Lande udi forgangne
Aaringer svæbende Fare, ja fast öiensydig forestaaende
yderste Forderv og Undergang saaledis faderligen haver
afvendet og til saadan en Ende udfórt, at Vi ikke alene
er bleven reddet og sat udi önskelig Fred og Rolighed,
men endogsaa Voris da væreude Rigens Raad og samtlige
Stænder, AdelogUadel, Geistligog Verdslig dertil bevæget,
deris forrige Kaar og Valrettighed at afstaa og begive,
den tilforne af Os underskrevne Haandfestning med alle
sine Gjenparter Punkter og Clausuler död magteslös og
til intet at gjóre, Os fra Voris Eed, Vi gjorde, der Vi först
traade i Regjeringen, udi alle maader og uden nogen
Exception qvit og fri at erklære, og saaledis Os og de af
Os, saasom Hovedet og förste Eiere, ved ret lovlig Egte-
skab nedstigende Mand og Qvinde Linier, saa lenge nogen
af dennem i live ere, Arverettigheden lil disse Vore Konge-
riger Danmark og Norge, samt alle Jura Majestatis, ab-
solute Magt, Souverainetet og alle kongelige Herligheder
og Regalier utvungen og uden nogen Voris Tilskyndelse,
Anmodning eller Begjæring, af egen fri Villie og fuld-
beraad Hu allerunderdanigst at andrage og overantvorde,
dislige at renuntiere den af Os paa Voris elskelige kjære
Söns Printz Christians veigne Anno 1650 den 18. Junii