Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (390,8 KB)
JPG (349,5 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


300 Den soutkbainu Kongelov.
1665. udgivne Revers, samt Voris provisional Dispositiou, dateret
14. Novbr. Anno 1651 den 9. Junii, saavelsom og alt hvis udi Re-
"""cessen, Ordinantzon og andre Forordninger kunde lindes,
Haandfestningen gemess, at stride mod denne Voris Arve-
rettighed, Souverainetet og absolute Regjering, slillende
det ogsaa udi Voris egen allernaadigste Villie, ikko aleniste
paa hvad Maadc Rcgjeringen herefter skulde indretles,
mens cndog hvorledis med Successionen og Arveliniernes
ordentligen paa hinanden fólgende Rad bJandt Mand og
Qvindekjön skuldc forholdis, og paa hvad Maneer i den
minder-aarige Konges unge Alder (om slig Miuorennitet
- i Fremtiden sig maatte tildrage) Rcgimentet skulde föres
og beskikkes, og herom efter Voris egen naadigste Tykke
og Velbehag een Forordning at gjóre, som de da lovet
og mcd Ecd sig forpligtet haver, at skulle værcdennem,
deris Arvinger og Posteritetcn cen fundamental, det er
uforanderlig Grundvoldslov, og af dennem udi alle sine
Punkter og Clausuler efterkommes, saa at Vi, Voris cgte
Livsarvinger og deris Descendenter udi ingen Maadehem-
melig cller aabenbarlig derimod af denuem eller deris
Arvingcr og Efterkommere skulde hindres og foruroligcs,
mens yderraere med Eed forbundet sig imod alle og en-
hver, ihvcm det vere kunde, indlændske eller udlændske,
som herimod skulde ville handle eller tale, saadant at
forsvarc, Liv og Ære, Gods og Rlod derhos at opsette,
og at fra saadan deris PJigt og Skyldighed dennem, deris
Arvinger og Eftcrkommere iugen Veuskab eller Fjeudskab,
Frygt eller Fare, Gavn eller Skade, Had, Avind eller
nogcn menniskelig List og Paafund udi ringeste Maade
skulde afvende, og hvad helles ydermere deris under-
danigste Löfter og Tilsagu ere, hvormed bemeldte Voris
kjære og tro (Jndersaattor deris inderlige Devotion og
Kjærlighed til Os, og deris hjertelig Atlraa til Voriskonge-
lige Arvehuses florerende Fremvext og Tiltagclse og disse
Vore Arve Kongerigers almindclig Tryghed og rolig Vel-
, stand haver vildet give tilkjende. Da have Vi ogsaa saa-
dan den guddommelige Forsyns synderlige Skikning og