Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (399,9 KB)
JPG (346,3 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


DEN SOCTEIUINE KONGELOV, 301
Voris kjære og tro Undersaatters store Kjærlighed og aller- 1665.
uuderdauigsle Devolion til Os tilbörligen overvciet og 14. I*ovbr.
betragtet, og derfor billigen Vore Tanker derhen vendet
og retfet, saadan Regjeringsform og Arvesuccession at
forordne og beskikke, som sligt Enevolds Arve-Kongcdörame
og Regimente det endeligen fordrer og udkræver, hvilken
Vi ogsaa med og udi denne Kongelov, saasom Konge-
dömmets rette uforanderlige fundamental Lov, vil have
forordnet og beskikket, som skal holdes og agtes af Voris
Arvinger, dcris Efterkommere og Descendenter, saavelsom
og af menige Vore Kongerigers og Landes Indbyggere,
fra den höieste til dcn laveste, ingen undertageu, for een
fuldkommen uryggelig og uimodsigelig Forordning og
Lov til evig Tid.
I. Den bedste Begyndelse til alting er at begynde
med Gud. Det förste derfore som Vi for alting ville udi
denoe Kongelov alvorligen have befalet, er: at Vores
Efterkommere Börn og Börnebörn i tusinde Leed, paa
Færne og Mörne, Enevolds Arve-Konger over Danmark
og Norge ære, tjene og dyrke den ene rette og sande
Gud paa den Maade og Maneer som han sig i sit hellige
og sande Ord aabenbarct haver, og voris christelige Tro
og Bekjendelse klarligen derom formelder, efter den Form
og Maade som den recn og uforfalsket er bleven foresat
og fremstillet udi den Augsburgiske Confcssion Aar Et
Tusind fem Hundrede og tredive, og ved samme rene og
uforfalskede christelige Tro holde Landsens Indbyggere,
og den vældeligen haandthævc og bcskjerme i disse Lande
og Riger mod alle Kjeltere, Sværmere og Gudsbespottere.
— II. Danmarkes og Norgcs Enevolds Arve-Konge skal
være herefter og af alle öndersaatterne holdes og agles
for det ypperste og höicste Hoved her paa Jordcn over
alle menneskelige Love, og dcr ingen anden Hoved og
Dommere kjender ovcr sig entcn i geistlige eller verdslige
Sager uden Gud alcne. — III. Skal derfor ogsaa Kongen
alene have höieste Magt og Myndighed til at gjöre Love
og Forordninger cfter sin cgen godc Villie og Vclbchag,