Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (380,1 KB)
JPG (338,8 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


302 Den souveraine Kongelov.
1665. at forlilare, forandre, formere, formindske ja og slet at
14^Novbr. ophæve fprrige af hannern selv eller af hans Forfædre nd-
givne Love (denne Kongelov alene undertagen, hvilken
saasom Kongedömmets rette Grund og Grundvoldslov
jo endeligen faar at blive uforanderlig og uryggelig),
saa og at undertage hvad og hvem han lyster udaf Lo-
vens almindelige Befalning. — IV. Skal og Kongen ene
have höieste Magt og Myndighed at iselte og afsette alle
Betjente höie og lave, være sig hvad Navn og Titel de
have kunde, efter sin egen fri Villie og Tykke, saa at
alle Embeder og BestiIIinger, i hvad Myndighed de haver,
skal af Kongens Enevoldsmagt saasom af en Rilde have
sin förste Oprindelse. — V. Kongen skal ene have Vaa-
bens og Væbnings Magt, at före Krig, slutte og oþhæve
Forbund med hvem og naar han det got befinder, Told
og al anden Contribution at paalegge, efter som enhver
vel veed, at Riger og Lande ikke tryggeligen kan besiddes
uden væbnet Magt, og Krigsmagt kan ikke holdes uden
Besolding, og Besolding ikke bringes tilveie uden Skat. —
VI. Skal og Kongen ene have höieste Magt over al Clericiet,
fra den höiestc til den lavestej at beskikke og anordne
al Kirke og Guds-tjeniste; Möder, Sammenkomste og For-
samlinger om Religions-Sager, naar han det raadeligt
eragter, byde, forbyde; og i almindelighed, korteligen at
sige, skal Kongcn ene havc Magt at bruge alle Regalier
og jura majestatis hvad Navnde og have kunde. — VII. Alle
Regjeringens Ærinder, Breye og Forretninger skal udi
ingen end udi Kongens Navn og undcr hans Signcle ud-
gaa, og skal han altid selv sin Haand underskrive, orn
han helles er komraen til sine myndigc Aar. — VIII. Kon-
gens myndige Aar skal agtes hans Alders fjorlende Aar,
det frettende fuldendet, det fjortende begyndt, saa at saa
snart han træder i sit fjortendc Aar, skal han selvoffent-
lig forklare sig myndig at være, og ingen Værge eller
Formyndere mere at ville bruge. — IX. Kongcns Værge-
maal og Formynderskab, imedens han er mindrc aaring,
skal i alle maade saaledis beskikkes ligesom den -nest for