Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,0 KB)
JPG (340,5 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


DEN SOTJVERAINE KONGELOV. 303
hanuem regjerende Konge for sin dödelig Afgang sltrift- 1665.
ligen derom forordnet haver. Mens dersom ingen saadan 14. Novbr.
Forordning eller sidste Villie fandtes. da skal dermed
forholdes som efterfölger, ncmmeligen: Enkedronningen,
som er den minderaarige Konges rette kjódelige Moder,
skal vere Regjente, og hende til Hjelp og Bistand i For-
mynderskabet tilföies de syv höiesté kongelige Raad og
Betjente, og skulle disse samtligen forestaa Regjeringen,
og alting efter de meste Vota beslutte, hvorda Dronningen
skal have tvende Stemmer, og hver af de andre ikkun
een Stemme; og skullo alle Breve, Befalninger og alle
Regjeringens Ærinder altid forrettes og udstædesi Kongens
Navn, enddog de af Regjenten og samtlige regjerende
Formyndere underskrives — X. ErEukedronningen Kon-
gens Moder ved Döden afgangen, eller og træder paa ny
i Egteskabsstand igjen, da skal den neste Kongens Frende
blant Printzerne af Blodet af Voris nedstigende Linier,
som her "i Riget er og altid kan blive tilstæde, være Re-
gjente (dcrsom han helles er kommen til sine myndige
Aar, som skal agtes at være hans Alders attende Aar, det
syttende fuldendet, det attende begyndt), og iligemaade
have tvende Stemmers Reltighed; og helles videre med
alting forholdes som för er meldet. — XI. Men dersom
forbenevnte Printz af Blodet ikke endnu var kommen til
myndig Alder, saa og helles om ingen Printz af Blodet
var forhaanden, da skulle ovenbemelte syv höieste konge-
lige Betjente alene forestaa og forvalte Begjeringen og
Formyuderskabet med lige Magt og Myndighud, og hvel'
Person have een Stcmme; og saa alting fremdelis efter
den Maade som för er sagt. — XII. Dersom og nogen
af de rcgjerende Formyndere fattedes ved dödelig eller
anden Tilfald, da skal de övrige strax en anden, som
dygtig til Bestillingen er, udi hans Sted indsette, oghvem
da er hans Efterkomrnere i Embedet, skal og betræde
hans Sted og besidde hans Sæde udi delte regjerende
Formynderskab. — XIII. Regjenten og samtlige regjerendc
Formyndcre skulle strax sværc Kongen ikkc alcnc Huldskab