Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (410,1 KB)
JPG (345,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


-
304 DEN SOUVEHAINE KotfGELOT.
1665. og Troskab, mens end og især belangende deris Formyn-
14. Novbr. derskab, at de i Kongens Minderaarighed vil saaledis
forestaa Regjeringen, at Kongens absolute souveraine Ene-
volds Magt og Arverettighed i alle maade uforkrenket og
uforrnindsket bannem og bans Efterkommere bevares, og
helles alting saaledis styre og raade som de det agter
for Gud og Kongen at forsvare. — XIV. Og saa snart
de have gjort deris Eed og træder til deris Embedis For-
retning, da skal det förste, de tager sig for, være, at de
strax uforhalet forfatter et rigtig Inventarium, det er
Forteignelse paa disse Rigers og underliggende Larides
Stæder, Festninger, saa og Gods, Kleinodier, Penge, Krigs-
magt baade til Lands og Vands, saavelsom ogsaa al Kon-
gens Indtegt og Udgift, saa at her af strax kan eragtes
udi hvad Tilstand de det regjerende Formyndersliab an-
træder, efter hvilken Forteiguelse de og foruden nogen
Paaskud igjen baver at gjöre Regenskab og svare Kongen til
alting, og standc hannem til rette for al Tiltale, saa snart
han er kommen til sine myndige Aar. — XV. Skal da
derfor og herefter aldrig disse Riger og Lande holdes for
at være foruden Konge imedens Voris nedstigende Linier
varer paa Færne og Mörne, saa at saa snart een Konge
ved Döden afgaar, er strax virkeligon og i Gjerningeu
selv Konge og förer Konge Navn og Titel den som Arve
Linien den neste at være udviser, og skal hanncm strax
kongelige MajcstetesTitel og ubundne Enevoldsmagt arve-
ligcn være til og hjemfalden det samme Öieblik hans
Formand Aandcn opgiver. — XVI. Og enddog, i dct alle
Stænder: Adcl, Uadel, Geistlig, Verdslig, een ubundea
Enevolds Kongedömmes Magt Os og de af Os ncdstigende
Linier paa Færne og Mörne til evig Tid arveligen bavcr
eengang overdragct, her efter strax, naar ccn Konge ved
Döden afgaar, deu nestc i Arve Linicn Krone, Scepter
og Enevolds Arve Konge Titcl og Magt det sammc öie-
blik eigner og tilkommer, saa at ingen viderc Overant-
vorduing i nogen Maade behövcs, eftersom Kongcrne i
Danmark og Norge hercflcr til övig Tid, imcdcns nogen