Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (386,2 KB)
JPG (336,1 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Den soovebaine Kongelov. 305
af voris liongelig Arvestamme er til overs, ere födde og 1665.
baarne og ikke kaarede eller valdeKonger, ikkedismindre 14. Novbr.
paa det al Verden skal vidc, at Danmarkes og Norges
Konger holder det for deris störste Höihed, at ydmyge
sig for Gud, og at de agte det for deris höieste Magt og
Vælde at være velsignet af Gud ved lians Ords Tjenere til
en lyksalig Begyndelse paa deris Regimente, da ville vi
og at Kongen oífentlig i Kirken med dertil sömmelige
Ceremonier lader sig salve. — XVII. Men Kongen skal
aldelis ingen Eed eller nogen Forpligt, i hvad Navn det
og have kan, raundtlig eller skriftlig fra sig give, efterdi
han saasom een fri og ubundea Enevolds Kongc ikke kan
bindes af sine öndersaatter ved nogen Eed eller fore-
skrevne Forpligtelscr. — XVIII. Kongcn kan ladc sin
Salvings höitidelige Fcst holdis naar hannem lyster, end-
dog han ikke cr kommen til sine fuldmyndige Aar, og
er dct jo för jo bedre at 'annamme og bekommc Guds
Velsignels og Herrens kraftigc Bistand, som fölgcr hans
Salvede; dog alt hvad som Ceremonier ikkun angaar,
dermed kan forlioldes efter som Tidens Leilighcd det be-
kvemmeligst at værc udviser. — XIX. Og efterdi For-
nuften og den dagligc ForfareDhed noksommeligen lærer,
at een samlet og sammenknyttet Magt er langt sterkere
og af större Kraft og Fynd end den, som er adskilt og
adspred, og jo större Vælde og Herredömme een Herre
og Konge besidder, jo tryggere lcver hau og hans Under-
saatter for alle udvortes Fjendeis Anfald; da ville Vi
ogsaa, at disse Vore Arve Kongeriger Danmark og
Norge, samt alle de dertil hörende Provincier og Lande,
öer, Festningcr, kongelige Herliglieder og Rettigheder,
Kleinodicr, Penge og alle andre Mobilicr, Krigsmagt og
Rustning baadc til Lands og Vands, saavel som ogsaa alt
hvis vj nu med sær Eieres Ret bcsiddc, eller herefter
entcn afos cller af Voris Efterkommere mcd Sværdet
vindes, eller ved Arv og nogen anden lovlig Titel og Middel
forhverves kan, altsammen, intet undertagct, skal uskiftet
/• B. 20