Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (370,1 KB)
JPG (329,7 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


306 Den soeteraine Kongelov.
1665. og udeelt være og blive under een Danmarkes og Norges
14. Novbr. Enevolds Arve Konge; de andre Printzer og Printzesser
af Blodet lade sig nöie med Haabet, og bie indtil Raden
omsider kommer til dennem og deris Linier, een efter
anden. — XX. Og saasom vi nu i foregaaende have an-
ordnet, og som een höiest nödvendig Artikel i denne
Kongelov alvorligen ville, at skulle ubrödebgen og uden
al Imodsigelse holdes, al nemmelig disse Vore Riger, og
alle de Lande, som Vi nu virkeligen besidde eller og i
Fremtiden kunde have Arve Ret og billig Tiltale til,
•ingenlunde maa adskilles, skiftes eller deles; saa ville Vi
ogsaa, at da derimod de andre kongelige Böni med nöd-
vendig og reputeerlig Underhold, deris Stand nogenlunde
gemess, af Kongen forsörges, hvormed de og i alle Maade
skulle lade sig nöie, enten de i rede Penge eller i Land-
gods bliver aílagt, og dersom Landgods, være sig under
hvad höi Ære-Titel det være kan, deunem forundes og
tillegges, skulle de den aarlige Indkomst, Nytte, Brug
og Frugt aleniste deraf deris Livs Tid have sig at til-
eigne; Eiendommen samt al kongelig Overmagt stedse
hos Kongen forblivende: Hvilket og i lige maade om Dron-
ningens Livgedinge er at forstaa. — XXI. Ingen Printz
af Blodet, som her i Riget er og udi voris Gebeet sig
opholder, maa gifte sig, eller af Landet reise, eller'be-
give sig i fremmede Herrers Tjeniste, med mindre han
af Kongen Forlov dertil erlanger. — XXII. De kongelige
Döttre ogSystre skulle med fyrstelig Underhold forsynes,
indtil de med Kongens Vilíie og Vidskab træder i Egte-
skabs-Stand, da de med en fyrstelig Brudeskat i rede
Penninge skal forsörges efteV Kongens egen milde Behag,
og derimod fraskrive sig fra nogen videre Underhold hos
Kongen for dem eller for deris Börn at söge og begjære,
indtil Arvesuccessionen udi Regjeringen dem kunde til-
falde. — XXIII. Dersom Kongen ved Döden afgaar, og
den neste i Linien til Arvesuccessionen udi Regjeringen
er da ude af Riget, naar Arveu hannem tilfalder, da skal