Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (371,5 KB)
JPG (328,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Den souveraine Kongelov. 307
han slrax, alle andre Ærinder tilsidesat, uforhalet herind 1665.
i sit Rige Danuemark begive sig at bo og holde Hoff, 14. Novbr.
og Regjeringen strax antræde. Og dersom samme neste
i Linien og da rette Enevolds Arve Konge ikke indstiller
sig inden tre Maaneders Foiiöb, som er at beregne fra
den förste Dag hannem forrige Konges dödciig Afgang
bliver forkyndet og anmeldet, da skal, med mindro han
ved Sygdom eller anden uomgengelig Tilfald lovligen var
forhindret, i hans Sted være Konge den neste efter hannem
udi Linien, som hellcs efter haus Död er nest til Arven.
Med Statholderiet og Regimentets Forvaltning imidlertid,
indtilKongen kommer, skal forholdes saa som i Konge-
loven om det regjerende Formynderskab er anordnet. —
XXIV. Printzerne og Printzesserne af Blodet skulle have
den överste Sted i Sæde og Gahg efter Kongen og Dron-
ningen, og iblandt sig selv have Præcedentie og Oversted,
ligesom Linien udviser dem at være nest til Arvesucces-
sionen udi Regjeringen.' — XXV. De skulle og for ingen
Undérdommere svare, mens deris förste og sidste Dommer
skal være Kongen eller hvem han særdelis dertil forord-
ner. — XXVI. Hvad som nu udi foregaaende om Kongens
Enevolds Herredömmes Magt og Höihed sagt er, og der-
som noget helles kunde være, som ikke nu især var ud-
trykkeligen forklaret, er tilsammen korteligen begrebet i
disse faa mens fyndige Ord: At Danmarkes og Norges
Konge er een fri Höiest fuldmegtig Enevolds Arve Konge,
saa at alt hvis om 'een Absolut Souverain Christen Arve
KoDge kan til beste siges eller skrives, detskal altsammen
ogsaa om Danmarkes og Norges Enevolds Arve Kouning
udi den yndeligste og beste Mening forklares og udtydes;
hvilket og iligemaade om Danmarkis og Norgis Enevolds
Arve Dronning er at forstaa, naar Arvesuecessionen udi
Regjeringen nogen Printzesse af Blodet i sin Tid skulde
tilfalde. Og eftersom den daglige Forfarenhed og andre
Landes ynkelige Exempler noksom udviser, hvor skadeligt
det er, uaar Kongers og Herrers Mildhed og Frombed
20*