Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (381,7 KB)
JPG (338,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Den soijveiuine Kongelov. 309
successionen udi Regjeringen tilhöre, og imedeDs Mand 1665.
af Mand er tilovers, saa lenge skal hverken Qvinde af 14. Novbr.
Mand ei hcllcr Mand eller Qvinde af Qvinde kaldes, og
aldelis ingen af Mörnestammen Kronen arve, saa lenge
paa Fædernestammen -nogen Livsarving íindes, saa at
endog Qvinde af Mand skal gange for Mand af Qvinde. —
XXVIII. Skal og i Arvetallets Rad at merke alt Linierne
nöie tages i agt, saa at der ikke for Aldorens Skyld sprin-
ges af Linie i Linie, mens Sönnen træder strax i Fade-
reus Sted, og imedens udi den fórsle Mannligc Linie
nogen Mandsperson íiudes, skal den anden Mannlige Linie
infet kunde arve, og saa fremdelis Linie efter Linie.
Naar da endeligen Arvesuccessionen udi Regjeringen til
Qvindokjönnet falder, da træde först frem de af Os paa
Færnestammen ved Sönnerne nedstigende Qvinde Linier,
og der efter omsider de som af Os paa Mörnestammen
ved Döttrene nedstige; alt Linie efter Linie, Ecn efter
anden, og Försteföddes Ret altid taget i agt, saa at, korte-
ligen, Sværdsiden altid gaar for, de Mannlige Linier altid
först, og saa blant dem som ere lige i Linie og Kjón
den Eldre stedse foregaar den Yngcre og nyder Förste-
föddes Ret. — XXIX. Og paa det at jo alting saa klart
maa for öine stilles, at ingen i Fremtiden med nogen
Billigheds Skin skal kunde forevende nogen tvistige Ords
Vanskclighed i denne Kongelovens Forordning, da ville
Vi den med Voris eigne Kongelige Börns Navne især,
saasom til Exempel forklare. Naar Vi derfor efter Guds
Villie og Behag denne jordiske Krone imod den evige og
himmelske aflegge og forbytte, da skal Danmarkes og
Norges og alle Vore Landes fuldkomne ubundne höiest
fuldmegtige Enevolds Kongedömme og Herskab Voris
Förstefödde Sön Printz Christian arveligen tilhörc, saa at
saa lenge udi de af Hannem nedstigende Manulige Linier
(enddog Han selv kunde være ved Dóden afgangen, förend
Arvesuccessionen udi Regjeringen Haunem virkeligen var
hjemfalden) nogen Mannlig Arving lindes, skal hverken