Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (373,7 KB)
JPG (307,7 KB)
TXT (1,6 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Den sooveiuini: Kongelov. 313
udi Guds Haand, og i hvor viselig een Ting begyndt er, 1605.
saa er det dog Gud som gjör Enden og Udgangen der- 14- Novbr/
paa efter sin behagelige Villie; udi hvis guddommelige
Forsyn og faderlige Beskermelse Vi Voris Kongelig Arvehus
og Vore Riger og Lande og deris Indbyggere til evig Tid
befale. Givet paa Vort Slot Kjöbenhavn deu 14. Novemb.
Aar 1665.
Reskript til Henrik Bjelke, at overlade 1666.
fflarselius Gaarden Saltvík med Kaldbak. Khavn ^"m^"
8. MartS 1666. - NorskeTegn.XI, 321 ;M.Ket. 111,123.
Frederilc den Tredie &c. V. S. G. T. Hvad Os
elskelig Gabriel Marselius for Os underdanigst haver ladet
andrage, anlangende en Gaard, kaldet Saltvig, paa Vort
Land Island, som med en dertil hörende Plads, kaldet
Kalleback1, skal ligge til JBispestolen udi Nordre Syssel,
kan I af hosföiede Supplication videre see og erfare.
Thi ere Vi naadigst tilfreds, at samme Gaard og Plads
imod. nöiagtig Vederlag ved Mageskifte til bemeldte Ga-
briel Marselius maa afstaas og oplades, hvorfor I samme .
Mageskifte paa videre Voris naadgiste Ratification med
hannem haver at til ende gjöre. Dat. Hafniæ den 8.
Martii 1666.
Reskript til Gabriel Marselius, at ham til- 9. Juni.
lades at hente Svovl fra ísland med fremmede
Skibe. Khavn 9. Juni 1666. — Norske Tegn.
XI, 330; M. Ket. III, 125.
Frederik den Tredie &c. V. G. T. Vid, at Vi naa-
digst tilfreds er, at du udi nuverende Feide imellem
Holland og England, saa lenge den paa staaer, lader
Svovlen fra Island afhenle med fremmede Skibe, dog at
0 = Kaldbak.