Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (405,6 KB)
JPG (324,8 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


>
322 Reskript ang. Expedition til Island.
Reskript til Admiralitetet, ang. Afhentelsen
af Soldater og Falke fra Island. Khavn 6. Mai
1668. — Siell. Tegn. XXXVIII, 432.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Voris naadigste
Villie og Befalning er, at I den Anordning gjör, at Voris
Skib, «den forgyldte Fisk» kaldet, med dygtig Folk og
Proviant vorder forsjunet og med allerforderligste aífer-
diget, til at afhente de Folk Vi forleden Aar med Voris
Commendant, Os elskelig Otto Bjelke, til Vort Land Island
sendt haver, disligeste og med sig at tage hvis Falke for
Os forgangen Aar sammesteds ere fangne og for haande
kan vere. I lige maade ere Vi og naadigst lilfreds, at
forB" Voris Skib for Voris Rentemester, Os elskelig Henrich
Möller, maa indtage sex Hundrede Skippuud Fisk imod
to Rigsdalers Fragfs Erleggelse af hver Skippund, som er
tilsámmen tolf Hundrede Rigsdaler, hvilken han efler
fuldendte Reise og Skibels Hjemkomst haver at betale.
Dermed &c. Hafn. 6. Mai 1668.
2i. Mai. Bevilling og Pas for Otte Axelsen, atfiske
og kapre under Island. Khavn 21. Mai 16681.
— Norske Reg, 11, 771 b; M. Iíet. III, 133.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at Vi efter
underdanigste Ansögning og Begjering naadigst liaver be-
vilget og tilladt, saa og bermed bevilger og tillader, at
nerverende Otte Axelssen maa med sit förende Skiberom,
St. Peder kaldet, udi Söen under vort Land Island ube-
hindret fiske og der gjöre Bachelau og Bunkefisk, og der-
som han nogen skulle antreífe, som sig imod Voris derom
gifne Privilegie skulle understaa nogen Handel med Voris
Undersaatter udi bemeldte Island uden sær Voris naadigste
Tilladelse at drive eller at have drevit, maa han samme
Skib og Gods, hvem det og tilhörer, antaste og sig be-
megtige til hans og sine Rederis Profit. Dog skal alt,
') jevnf. 15. Marts 1669.