Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (382,2 KB)
JPG (330,2 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Beviixing paa FlSKEBIE. 323
hvis ban paa forberörte Maade bekommer, til Voris Ad-
miralitets Paakjendelse her udi Kjöbeuhaí'n först uforrökt
hidföris, og skal hannem forment vere, under det Skiu,
nogen, hvem det og vere liunde, deris Skibe og Gods,
som paa deris retferdige Reise ere, nogen Hinder, Skade
eller Overlast uden forbemeldte Aarsag at tilföie, under
hans Æris, Lifs og Godsis Forlabelse. Thi bede Vi ven-
ligen Vore kjere Venuer, Naboer og Bundsforvante, saa
og strengeligeu befale Vore egene Undersaatter, at de han -
nem med underhavende Skiberum, Folk og Gods, fri og
ubehindret lade passere, og dersom de af Storm og
Uveir udi nogen Vorc kjere Venners Haufn hender at
indtrengis, at I deunem da med Folk, Victualia, Anker,
Toug, og hvis andet de kan have fornöden, for Betaling
vilde undsette. Saadant ville Vi med Vore kjere Venner,
Naboer og Bundsforvante udi lige eller andre Maader
forskylde og erkjende, og af Vore egene Undersaatter det
saa alvorligen have ville. Givet paa vort Slot Kjöben-
hafn den 21. Maji Anno 1668.
Bevilling for Henrik. Bjelke, at holde Foged 20. Decbr.
i Island. Khavn20. Decembr. 16681. - Rentek.
Exped. Prot.; M. Ket. III, 155.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom Os
elskelig Herr Henrik Bjelke til Ellingegaard &c. for Os
allerunderdanigst haver andraget, at han det til Vores
Tjeneste gavnligere at vere eragtede, at hans Foged og
Fuldmegtig paa nogle Aars Tid der i Landet paa be-
meldte vort Land Island forblev, hvortil han da ikke
een, som dygtig og vederheftig var, kunde bekomme,
med miudre han ham vilde forsikkre i det ringeste paa
tre Aars Tid udi samme Bestilling og Tjeneste at maatte
conlinuere, hvilket bemeldte Henrik Bjelke ei kunde gjöre,
uden Vi naadigst ham serdeles Forlov dertil vilde give,
og samme Voris naadigste Bevilling endog til hans Hustrue
') see 26. Febr 1670; 20. Marts 1672.
21* " .