Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (376,1 KB)
JPG (334,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


324 Beviixing ang. en Fogeds Ansættelse.
1668. og Börn naadigst ville exlendcre, om saa skeede han selv
20. Decbr. imidlertid ved Döden afgik; da haver Vi af sær kongelig
Gunst og Naade, i Henseende til" forrige Os beviiste tro
Tjeneste, som han og fremdeles agter at gjöre, efter saa-
dan allerunderdanigs'te Ansöguing og Begjering naadigst
forundt og bevilget, saa og hermed forunder ogbevilger,
at bemeldte Herr Henrik Bjelke maa sætte til siu Foged
og Fuldmægtig paa bemeldte Vort Land Island hvem han
vil.og ham bekvemmest og dygtigst dertil synes, saaledes
som bemeldfe Herr Henrik Bjelke self for Os agter at
svare og stande til relte, om Nogen over samme hans
Fuldmegtiges Forhold skulde have at klage, saa at hvem
han dertil bestiller og antager, skal (om han ellers til-
börligen sig forholder) saasom bemeldte Herr Henrik
Bjelkes og hans efterladte Hustrues og Börns (om han
self imidlcrlid ved Döden afgik) Foged og Fuldmægtig
der paa Landet samme Bestilling nyde og beholde udi
næstfölgende 3 Aars Tid, som skal begynde og angaae
fra St. Hansdag udi nu tilstundende Aar 1669. Og skal
ikke alleneste Herr Henrik Bjelke fremdeles herefter, som
hidiudtil, den aarlig ham forundte Pension af Landet
have, men endog, dersom han self imidlertid ved Döden
afgik, da dog hans efterladte Hustrue og Börn indtil for-
bemeldte 3 Aars Forlöb Landets aarlig Indkomst nyde og
oppebære, deraf at gjöre sig saa vidt paa Regnskab be-
talt, som det kan tilstrække, for hvis bemeldte Henrik
Bjelke for Os, efter riglig Afregning, sær Benaadning,
eller anden naadigste Befaling bevisligen med Billighed
kan have at fordre. Forbydendis alle og enhver bemeldte
Herr Henrik Bjelke, hans Hustrue og Börn, herimod som
forskrevet staaer nogen Hinder eller Forfang at gjöre eller
gjöre lade, under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort
Slot Kjöbenhafn d. 20. Decembr. Anno 1668. Under
Vort Kammer-Zignet.