Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (401,7 KB)
JPG (335,0 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskript ang. Handelsfohholdene. 325
Reskript til Statscollegium, at undersöge 1669.
Sagen om den islandske Handel. Khavn 4. ITMansT
Marts 1669. — Sieli. Tegn. XXXVIII, 636 b.
Frederilc den Tredie &c. V. N. T. Hvad endeel de
islandske octroyerede Participanter hos os underdanigst
haver ladet begjere, imod hvis Os skulle værc forebragt
angaaende Mangel paa Landets nödtörftig Undsetning,
kan I af hosfólgende Supplication videre see og fornemme.
Item eftersom Vi og derhos naadigst erfarer, at fremmede
Nationer mere og med bedre Nytte der samesteds skal
traflquere, end Voris egne privilegerede Participanter, da
er Voris naadigste Villie og Befalning, at I bem'" Parti-
cipanter samtlig eller enhver isærdelished for eder fordrer,
og af dennem deris udförlig Erklæring tager, hvorledis
om dette forskrefne beskaffet er, hvorefter I Os Eders
underdanigste Betenkende, paa hvad Maade sligt at reme-
deris kunde, indtil videre Voris naadigste Resolution haver
at tilstille. Derefter &c. Hafn. 4. Martii 1669.
Bevilling Og Pas for Otte Axelsen, at fiske 15. Marts.
og kapre under Island. Khavn 15. Marts 1669.
— Norske Reg. 11, 837 b—838; M. Ket. III, 150. - Lige-
lydende nied den under 21. Mai 1668 (ovenf. S. 322) anförte.
Reskript til Henrik Bjelke, ang. Ederdun. 24. Marts.
Khavn 24. Marts. 1669. — Publiceret og indförtiAl-
thingsbogen 1669, Nr. 6; Norske Tegn. XI, 446 b; M. Ket.
III, 135; Rubr. hos Fogtm. I, 229.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vor naadigste
Villie og Befaling er, at du til Voris egen Fomödenhed
ved din Fuldmegtig paa vort Land Island lader indsamle
alt hvis Ederdun, som der paa Landet kan vere at be-
komme og tilveiebringes. Til hvilken Ende du og paa
Vore Vegne alvorligen haver at lade forbjude, at ingen
Anden, hvo det og vere kan der paa Landet, sig der til
fordrister, nogen Ederdun indtil paa videre naadigst An-