Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (379,1 KB)
JPG (324,4 KB)
TXT (1,7 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


326 Reskbipt ang. Ederdcn.
1669. ordning sig at tilforhandle. Derefter du dig haver at
^TTlT^TeUe. Hafniæ den 24. Martii Anno 1669.
24. Marts.
5. Mai. Forlængelse af det Marsellius forundte Privi-
legium paa Svovelværk i Island. Khavn 5. Mai
16691. — Norske Reg. 11, 855; M. Ket. III, 136.
Vi Frcderik den Tredie &e. G. A. V. at eftersom
Gabriel Marsellius Selieson, General-Postmester i Vort Rige
Norge og Assessor udi Oberbergamts Collegio, den 9.
Februarii Anno 1665 haver bekommet Voris naadigste
Privilegie paa et Svovelværk udi Vort Land Island paa
ni Aars Tid fra dens Datum at beregne: da haver Vi,
efter forn* Gabriel Marselii underdanigste Ansögning, yder-
mere bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og til-
lader, at han og hans Medinteressenter maa fra forskrefue
forrige bevilgede ni Aars Udgang fremdelis nyde samme
af Os naadigste forundte Privilegie udi otte Aars Tid,
med lige saadanne Vilkaar og Frihed som bem" forrige
Privilegie om formelder. Forbydendis <&c. Hafniæ den
5. Maji 1669.
8. Mai. Reskript tii Rigens Admiral, Christof von
Gabel, Christof Pasberg og Erik Krag, at op-
sætte Privilegium for Fred. Poggenberg m. fl.
Khavn 8. Mai 1669. — Sieii. Tegn. xxxvm, 68i b.
Frederik den Tredie &c. V. N. T. Vi tilskikke
Eder herhos en Friederich Poggenbergs, Voris Tolders,
Andreas Söbötker, Voris Karamertjener, saa og Albret
Itzcn og Bartholomæus Jensen, Indvaaner her i Vor Resi-
densstad Kjöbenhafn, deris underdanigste Supplication
og Begjering, angaaende de Hafner paa Island, som
Jonas Trellund haver ladet besegle, hvis Indhold I videre
der af kan see og erfare. Thi er Voris naadigste Villie
') s. D. Communication til Kammer-CoIIegium. Siell. Tegn.
XXXVIII, fol. 678 b.