Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (404,4 KB)
JPG (328,2 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


RESKRIPT ANG. HAKDELS-PlUVlbEGIER. 327
og Befaluing, at I Voris naadigste Bref og Privilegie saa- 1669.
ledis derpaa opsetter, som I eragter'deris Begjering be-"~|T"rr"^~
kvemlig og Os bedst til Tjeneste skee kan, og saadan
Eders Forretning til videre Voris naadigste Resolution
Os at tilstille. Derefter &c. Hafniæ 8. Maji 1669.
Bevilling for Evart Trellund paa Handel i 8. Juni.
Island. Khavn 8. Juni 1669. — Rentek. Exped.
Prot. 11, 14.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at Vi naadigst
haver forundt og bevilget, saa og hermed forunder og
bevilger Ewart Trellund herefter at maa have og nyde
hvis Privilegicr Vi tilforn Voris Admiralitetsraad Jonas
Trelluud, til at handle og beseigle nogle Hafner paa Vort
Land Island, naadigst bevilget haver, udi alle Maader,
saasom de herudi Ord fra Ord var mentionerit og ind,-
fört, imod den foraccorderede Afgiftis rigtige Erleggelse,
dog at han derhos skal vere forpligt, efter hans udgiven
strenge Revers, samme Hafner til rette Tid at beseigle og .
forsvarligen at forsjune, saa derover ingen Klage foraar-
sagis. Thi byder og befaler Vi hermed Voris Amtmand,
Fougder og alle andre, som paa Vort Land Island og
ellers nogen Befaling haver og dette vedkommer, at de
bem" Ewart Trellund udi forskrefne Hafner paa Islands
Beseigling, conform af Voris tilforn ndgifne Privilegier,
tilbörligen assisterer og forsvarer, ei gjórendis hannem
derudi Hinder eller Forfang udi nogen Maader. Givet &a.
8. Junii 1669.
Althings-Resolution ang. Erlæggelsen af Mand- 1. Juii.
talsfiske. 1. Juli 1669. — Althingsbog 1669, Nr. 35.
-------Og er álit fullkomlegt fyrtébra lógþíngis sóknar-
manna, ab í hverri veioistöou þar1 greibuglega manntals-
fiskarnir goldnir séu, eptir því í alþíngis samþyktum um
getio er ao vera eigi, sérdeilis daterucum 1661, 1654,
') d. e. i Arnes Syssel.