Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (407,8 KB)
JPG (337,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Bevilling faa Handel, 329
Bevilling for Admiral Cort Adeler paa 1670.
Handel i Island. Khavn 26. Marts 16701. — 26 Marts
Norske Reg. 12, 9; Rubrum i Siell. Reg. 28, 24; M. Ket.
III, 157.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at eftersom
Jonas Trellund det hannem af Voris elskelig, kjere Herr
Fader, Sal. og höiloílig Ihukommelse, Anno 1662 den
31. Julii forundte Privilegium, anlangende Handelen paa
Island, til Voris Amiral-General Cort Adeler haver over-
leveret, og hannem samme Bref in Originali i Hænde
stillet, til Forsikkring for en anseenlig Summa Penge, som
bem,e Trellund af Arnold Pelt og hans Moder udi des
Henseeude er bleven forstrakt. Da haver Vi allernaadigst
forundt og bevilget, saa og hermed forunder og bevilger,
bem'° Voris Amiral-General Cort Adeler her efter paa
samme Maade at maa have, nyde, bruge og beholde hvis
,'jt Privileg Voris elskelig kjere Herr Fader tilforn bem"
Jonas Trellund til at handle og besegle nogle Hafner
paa Vort Land Island allernaadigst bevilget haver, udi alle
Maader, saa som det her udi Ord fra Ord var indfört,
imod den forafskedede Afgiftis rigtige Erleggelse, indtil
den i bem'° Privileg bevilgede og endnu resterende Aars
Forlöb, eller Vi kunde til sinds vorde nogen anden An-
ordning om Handelen paa Island at gjöre, og i saa
Maade anderledis herom at tilsige, saa at den af Ewart
Trellund den 8. Junii Anno 1669 paa ulige Beretning
forhvervede Bevilling ikke her udinden skal komme bem"
Cort Ádeler til nogen Hinder' eller Forfang, mens hermed
aldelis vere ophevit, Dog at han derhos skal vere for-
pligt, efter hans udgiven Revers, samme Hafner til rette
Tid at beseigle og forsvarligen at forsjune, saa derover
iugen Klage foraarsagis, saavel som ogsaa al Udredningen
her udi Kjöbenhafn at lade skee. Thi bjude og befale
Vi &c Hafniæ den 26. Martii Anno 1670.
') Communication til Kammer-Collegium om denne Bevilling
25. April s. A. Siell. Tegn. XXXIX, 65.