Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,5 KB)
JPG (327,2 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


330 RESHHIPT ANG. HytDINGSEDEÍÍ.
Reskript tíl Henrik Bjelke angaaende Hyldings-
eden. Khavn 16. April 1670. — Original i stift-
amts-Archivet i Island, A. 105; NorskeTegn. XII, 8; M. Ket.
III, 158.
Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom vi aller-
naadigst haver anbefalet Voris Vice-Admiral Jens Rodsteen
«S;c. udi din Sted til Vort Land Island sig at begive, og
af alle Vore Undersaatter der sammesteds, Geistlige og
Verdslige, deris Eed at tage. Thi haver du med Mads
Madseu, som for des Aarsag til Landet er hen skikket,
sligt bem" Vore Dndersaalter at tilskrive, og serdelis
dennem, som nogen civil, vere sig enten geistlig eller
verdslig, Bestilling betjener, tilbörligen at forstendige, at
de retter sig efter enhver udi egen Person at möde og
sig forsamle paa Oxeraa Althing nu förstkommendis d.
29. Junii i nerverende Aar, paa hvilken Dag Vi have
vil at forberörte Eed af enhver især i tilbörligc Maader
skal afleggis. Hafn. den 16. Aprilis 1670.
23. Aprii. Aabent' Brev til Indbyggerne paa Island og
Veslmannöerne, ang. Hyldingseden. Khavn d.
23. April 1670. — Copie verificeret af Bjelke i Stift-
amts-Archivet i Island, A. 105; Norske Reg. 12, 18; M. Ket.
III, 158.
Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. at eftersom
Gud allermegtigste naadeligeu haver bortkaldet den stor-
megtigste böibaarne Fyrste og Herre, Herr Frederik den
Tredie, Konge til Danmark og Norgé, de Venders og
Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dyt-
merschen, Greve udi Oldcnborg og Delmenhorst, Voris
elsltelig, kjere Herr Fader, saljg ogböiIofliglhukommeJse:
saa haver Vi allernaadigst afferdiget Voris Commissarium
Jens Rodsten til Leerbek, Viceadmiral og Assessor i Ad-
miralitets-Collegio, med Fuldmagt paa Vore Vegne, Eden
af samtlige Vore Undersaatter og Iudbyggerne paa Vort
Land Island og Vespenöe at tage, og til den Ende hannem