Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (380,4 KB)
JPG (336,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Aabent Bbev ang. Hyldingseden. 331
anbefalet paa Petri Pauli Dag, som indfalder den 29.
Junii förstkoramendis, i nerverende Áar 1670 til Oxeraa-
Thing at ankomme, saa fremt langvarig Modvind hannem
ikke herudi hinderlig yorder. Thi bjude Vi hermed og
befale Eder alle og enhver, forskrefne Vore Undersaatter
og Indbyggere paa bem" Islaud og Vespenöe, at I retter
Eders Leilighed efter, nemlig först hver Superintendent
og Laugraand udi egen Person, item af Skalholt-Stift
tolf Provster og Prester, hvoriblandt skal vere een af
Vespenöe; nok af Hola-Stift sex Provster og Prester,
med sig havendis Fuldmagt paa alle de andre Geistliges
Vegne; desligeste alle Sysselsmend udi egen Person;
dernest to Laugrettesmend og to Bönder af hver Syssel,
samt een af Vespenöe, i lige Maade med noiagtig Fuldmagt
af de andre, som hjemme bliver, til for"e Tid og Sted
visscligen og ufeilbarligen at raöde til stcde, forskrefne
Eders Eed enhver udi sær först corporlig at aflegge og
siden skriftlig under Eders Haand og Seigel, saaledis,
som de medgifne Formularer paa enhvers Person, Stand
og Qvalitet qvadrerer og vedkommer, skriftlig fra Eder
at give, og ellers af bem'e Voris Commissarius Voris
allernaadigste Villie og Mening ydermere at forfare. Der-
efter alle og enhver Vedkoramende sig allerunderdanigst
haver at rette, og ei nogen Forsömmelse her udi at tage.
Givet &c. Hafniæ 23. April Anno 1670.
Reskript til Viceadrairal Rodsten, ang. Hyl- 23. Aprii.
dingseden. Khavn 23. April 1670. - Norske Tegn.
XII, 8 b; M. Ket. III, 160.
Christian den Femte &c. Vor allernaadigste Villie
og Befaling er, at du med allerforderligste og saa snart
det dig forordnede Skib ferdig er og Vinden vil föie,
begiver dig paa Reiseu til Vort Land Island og Færöe,
og naar du did ankommer, da haver du Vore Under-
saatter og Indbyggere sammesteds, baade Geistlige og
Verdslige, efter den 'dig derom gifnePatent, strax til den
forordnede Tid og Sted at lade samle og Eden först