Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (377,9 KB)
JPG (335,7 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


332 Reskbipt ang. Hyldingseden.
corpoiiig og siden under enhvers Haand og Segell sltrift-
lig paa Voris Vegne eíter hosfölgende Formularer af
dennem at tage, saaledis som bemeldte Formularer paa
enhvers Person, Qvalitet og Stand qvadrerer, og efter diu
Hjemkomst i Voris Cancellie at indskikke; til hvilken Ende
Vi dig herhos, eftersom för er rört, Copier af samme
Eder til Efterretning medskikker. Desligeste, dersom Voris
kjere troe Undersaatter der sammesteds, enten Stenderne
eller nogen Privat for sig, noget hos Os allerunderdanigst
. kunde have at sollicitere og anholde om, da haver du
det altsammen ad referendum at. antage, og ellers paa
ethvert Sted, hvor du Eden, efter som för er meldet,
tager, dennera i Vort Navn giver at forstaae, at Vi af sær
kongelig Omsorg ville allernaadigst lade Os vere ange-
legen, hvis Vi kunde eragte dennem til Beste efter Tiden
og Leiligheden at kunde komme. Derefter «S:c. Hafuiæ
den 23. Aprilis 1670.
n. Mai. Ordre til Kammer-Collegium, ang. nogle
Udgifter ved Reisen til Island o. s. v. Khavn
11. Mai 1670. — Rentek. Exped. Prot.
Christian den Femte &c. Eftersom Vi allernaadigst
haver anbefalet Jens Rodsteen, Vores Vice-Admiral, sig
til vore Lande Island og Færöe at begive, Eden af samt-
lige Vore Betjente, geistlige og verdslige, saavelsom de
forskrevne af Almuen der sammesteds, paa Vore Vegne
at tage, efter derom ham givne Befalings videre lndhold,
da havc Vi allernaadigst bevilget, at til bemeldte Betjen-
ters og Almuens Forskikkedes Tractament, naar Ederne
aflægges, maa godtgjöres indtil 1000 Rdl., som Os elskelig
Herr Henrik Bjellte, Vor Rigs-Admiral og Amtmand over
fornefnte Island, til dets Bekostning Forskud gjöres og
til bemeldte Vores Vice-Admiral Jens Rodsteen skal levere,
' tilbörlig Vederlag og Betaling af Vores Skatkammer, efter
derpaa tilbörlige Regnskab og Qvittering udi Tolden maa
bekomme og godtgjöres. Derefter &c. Givet paa Vort
Slot Kjöbenhafn den 11. Maji 1670.