Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (383,2 KB)
JPG (322,9 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


334 Traktat med Stor-Bkitannien.
1670. tioner i Fremtiden sltulle tilsledes i Engcland, Skotland
"7" ""TT^og Irland, og andre Kongens af Stor-Britannien Havne, at
indfóre alle Slags Vare, iogen undtagen, da skal det samme
ogsaa være Kongens af Danmark og Norge Undersaatter
tilladt; hvilket paa samme Vilkaar skal være Kongens
af Stor-Britannien Undersaatter tilstedt udi alle Kongens
af Danmark og Norge Havne og forbudne Colonier.-------
30. sept. Forordning om det islandske Compagnie.
Khavn 30. Sept. 1670'. - Oiiginál-Áftryk i 4'°;
Siell. Reg. 28, 264 b; Rubr. i Norske Reg. 12, 254; Qvart-
Forr. I, 29 ; M. Ket. III, 161; Rubr. hos Sehou I, 79.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at eftersora de
Privilegier med hvilke det islandske Compagnie her i Vores
Residentsstad Kjöbenhafn er benaadet, dertil deris for-
nerameste Henseende have, at Skibsfarten her i Voris
Riger og Lande med den deraf dependerende Næring
maatte til Voris cgae Undersaatters Freratarf og Beste
tiltage, og Vi dog fornemme, at den Eqvipage, som paa
Vort Land Island af bem" Compagnie gjöris, mestendelen
med fremmede og udlendiske Skibe skeer, da ville Vi
alvorligen have budit og befalit, sáa som Vi og hermed
byde og befale, at iugen efter denne Dag, som i meer-
bemeldte Corapagnie participerer, sig maa understaa paa
Island med aodre Skibe nogen Ldredning, Seiglatz, Til-
eller Fraförsel at gjöre, uden med Skibe, som de sjelf
og ingea anden Udlendiske ere Eierraæud af, eller og
med Skibe, som andro Voris cgne Undersaatter her i
Voris Riger Danraark og Norge fragtis og deaaem til-
höre. Hvo sig hcrimod forseer, haver forbrut siue
Privilegier, samt til Os Skib og indehavende Lading.
Hvorefter alle og enhver, som vedkommer, sig haver at
rette og for Skade at tage vare. Givet paa Vort sfot
Rjöbcnhafn den 30. Septembr. Anno 1670
') see Frd. 30. Mai 1776.