Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (393,2 KB)
JPG (322,8 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Bevilling vá.á. Befbagtning. 335
Bevilling for islandske Compagnies Partici- 1671.
panter, at fragte holsteinske og slesvigske Skibe.2
Khavn 22. Marts 1671 4. — Siell. Reg. 28, 419;
Fogtm. II, 49 har Rubrum af en oBevilling for de islandske
Participantere paa udlandiske Skibe at bruge til Island», hen-
fört til s. D., hvorved udentvivl denne menes.
Vi Christiaa den Femte &c. G.A, V., at eftersom
samtlige Participauterne udi det islandske Compagnie for
Os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis det
dennem ei skulle vere muligt saa mange áf Voris egne
Undersaatters Skiberum at skulle til Fragtkundebekomme,
som de til bem" Fart at fortsette skulle behöve, af Aarsag,
at Voris derom allernaadigst udgangne Befaluing dennem
noget sildig paa Aaret skal vere ankyudiget, da haver Vi
efter derisherom (gjorde)allerunderd. AnsögningogBegjering
allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger
og tillader, at de denne ene Gang og for dette Aar maa
af de holsteinske og slesvigske Skibe befragte 7 eller 8
til bem" islandske Handels Fortsettelse, dog med saadan
Skjel og Vilkaar, at de sig derimod tilbörligen reverserer:
ei derefter andre end danske og norske Skibe til samme
Handel at brugc, og dennem altid her udi Yoris konge-
lige Besidentsstad Kjöbenhafn at lade vintere og deris
Fragt indtage. Skeede det ogsaa, at de udi dette Aar
paa 5 eller 6 Skibe nær deris fulde Tal ei skulde kunne
bekomme, ville Vi dennem imod deris fuldkommen Bevis
til Voris Commers Collegii Examen og llittig Udforskning
allernaadigst have henvist, som derover paa Voris egen
videre allernaadigst Behag skal have at dispensere, paa
det dennem efter saudferdig Beretning og Omstendig-
hedernis rette Beskaffenhed ei udi bem'e deris Haudels
tilbörlig Fortsettelse nogen Hinder eller Forfang skulle
ve4erfaris. Hafn. d. 22. Martii 1671.
') 31. Mart6 1674.