Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (392,6 KB)
JPG (324,5 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


AABENT BBET ANG. TOLD OG CONSUMTION. 339
Aabent Brev ang. Told og Consumtions Cfodt- 1672.
gjörelse for det islandske Compagnie. Khavn ^J^!^
8. Novembr. 1672. — Rentek. Exp. Prot. 14, 129;
M. Ket. III, 263.
Vi Christian den Ferate &c. G. V. Eftersom for-
uemmis stor Undersleb og Misbrug udi Told og Consum-
tion, at mange under Skin udaf islandiske Compagnies
Frihed underslaar det de med Rette at udgive pligtig
og skyldig er, Hoved-Parlicipanterne aldelis uvidende; al
saadan Misbrug at forekomme have Vi derom med for" Hoved-
Participanter ladet conferere, söm, til at betee deris Nid-
kjerhed til Voris Indkomsters retmessige Befordring, sig
godvilligen haver erklerit den anordnede Consunition udaf
det, som Consumtion betale bör, at erlegge, med aller-
underdanigst Formoding, at det dennem udi deris Octroy
og Frihed ikke maapræjudiceris: Da, som Yoris allernaad.
Villie og Intention ikke er, at dennem nogen Hinder eller
Indpas i forne deris forhvervede Octroy og Friheder i
ringeste Maade skee eller tilföies slral, mens at Vi langt
mere dennem derved "ville handthæve og forsvare, haver
Vi allern. bevilgit og samtökt, og hermed bevilger og
samtökker, hvis de til deris Handels Udredning og Fort-
settelse her udi Síaden landsverts eller fra Provincierne
indbekommer, saa og af hvis Rug og Malt de lader male
udi Meel, og det som bliver malit til ðl og Brendevin,
samt og den Consumtion a'f hver TöndeÖIog hver Anker
Brendevin især, som deraf beíindis til Island igjen at
udföris, at den udlagde Consumtions Belöb efter Consum-
tions-Forvalterens Seddel og Bevis, dennem hvergaug,
ligesom Slribene afseigler, udaf Voris Tolder her forlíjö-
^enhafn udi rede Penge igjen skai betalis, og at Tolderen
altid skal holde saa mange af Toldpengene, hvormed han
dis Belöb til alle Tider aflegge lcan, og hvis derudi nogit
skulle mangle, maa det enhver af dennem til dét Jengste
ndi deris Hafnis Beseiglings Afgift godtgjöris. Alleslags
andre Vare, som de ellers til for"0 Handels Fortsettelse
22*