Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (399,8 KB)
JPG (325,3 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


340 Aabent Brev ang. Toid og Consumtion.
fra fremmede Steder indforskrivendis og fremdeh's t'ú Is-
land udskibendis vorder, de samme forbliver efter for1"
deris Octroys Indhold fri for Told og Cousumtion i alle
Maader, ligesom med andre oplagde Vare anordnit er, til
hvilken Ende for" Voris Tolder enhver Hoved-Partici-
pante udi de oplagde Varis Toldbog skal give sín visse
Conto udi Debet og Credit, derudi. alle saadanne Vare
for deris mere Rigtighed Skyld at op og afskrive, og
haver Voris Skatkammer-Collegium paa tilbörlige Steder
saadan Anstalt at gjöre, at denne Voris allernaadigste
Anordning tilbörligcn bliver efterkommet og i deris for-
livervede Octroy og Frihed ingen Hinder eller Indpas
tilstedis, mens at dennem til deris Handels Forfremmelse
al mulig Hjelp og Befordring bevisis. Dermed &c. Khafn
d. 8. Novemb'r. 1672.
4. Decbr. Forordning om Medicis og Apothekere. Khavn
4. Decembr. 1672. — Publiceret paa Althinget samt
indfört i Althingsbogen 1773; Siell. Reg. 28, 755"—763; trykt
paa Dansk, Latin og Tydsk tillige med Apotlieker-Taxten Kh.
1672. 4; Qvart-Forr. 1683-99, Anhang, S. 787 (767).
. Schou 1, 110.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi aller-
naadigst haver for godt eragtet en vis Forordning at lade
udgaa, hvorefter Medici udi hvis Medicinæ Praxin angaar,
og samtlige Apothekerne, saa vidt dennem vedkomme kan,
her i Voris Riger og Lande, sig, iudtil Vi anderledis »
derom tilsigendis vorder, skulle have at rette og forholde.
1} De som begjerer at practicere udi nogen Ry eller k
Sted, i begge Vore Riger og Lande, eller sig for Medi-
cinæ Doctoribus udgive, skulle ei antagis eller tilstedis at
pracficere eller for Medicinæ Doctoribus eller Licentiatis
passere, för end de haver sig hos Facultatem Medicam i
Voris Residentsstad Kjöbenhafn angivet, og fremvist deris
rigtige Testimonia Promotionis Legitimæ, dog hermed ikke
at forstaaes de Medici som Vi selv til Voris egen Tjeniste I
og Opvartning allernaadigst antager. — 2) Voris egne